โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส นายกเทศมนตรี เสริมสร้างสุขผู้สูงอายุ ดำรงชีวิต อย่างมีศักดิ์ศรีเปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรือเสาะ(ชมคลิป)

  นราธิวาส นายกเทศมนตรี เสริมสร้างสุขผู้สูงอายุ ดำรงชีวิต อย่างมีศักดิ์ศรีเปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรือเสาะ (ชมคลิป)   ภาพข่าว/ ประพันธ์  ฤทธิวงศ์
      เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 21 ก.ย.2560 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ เป็นประธานเปิดโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรือเสาะ    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมดีๆ ด้วยกัน อีกทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ดูแลผู้สูงอายุด้วยกันโดยไม่คิดว่าตนเองถูกทอดทิ้ง

     ซึ่งในการจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าวมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ มีผู้ สมัครเข้าเรียนจำนวน 100ราย

       โดยนักเรียนที่เข้าโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ การถ่ายทอดภูมิปัญญา และกิจกรรม นันทนาการ ต่างนำวิชาความรู้พื้นบ้าน ศิลปหัตถกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งถ่ายทอดให้แก่เพื่อน ๆ เพื่อมิให้วิชาความรู้สูญหายไปกับเจ้าของ ซึ่งผู้สูงอายุทุกคนต่างดีใจที่ได้พบปะกับเพื่อน ๆ มีกิจกรรมทำ โดยไม่คิดว่าตนเองถูกทอดทิ้ง           นายวิเชษฐ์  ไทยทองนุ่ม  นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ กล่าวว่า   โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมการเสริมการเรียนรู้  การมีส่วนร่วมในสังคม  พัฒนาทักษะในเรื่องที่ผู้สูงอายุที่มีความสนใจ  ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิต ได้อย่างมีศักดิ์ศรี  นำไปสู้สร้างสุขให้กับผู้สูงอายุ  โดยกระบวนการขับเคลื่อนงานเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ มีส่วนหนุนเสริมให้เกิดผลสำเร็จ โดย ชุมชนท้องถิ่น เป็นฐานสำคัญของประเทศไทย เพียงแต่วันนี้ เราควรเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้วยการเริ่มต้นส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุต่อไป0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น