โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมะเดื่อทอง (วัดกะโผ๊ะ) ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรงกับแรม ๑๐ คํ่า เดือน ๑๑


                                              ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
                                    ณ วัดมะเดื่อทอง (วัดกะโผ๊ะ) ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
                                วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรงกับแรม ๑๐ คํ่า เดือน ๑๑            เมื่อวันที่ผ่านมา ทีมงาน อาจารย์แขกรือเสาะ(ประธานบริษัทมันตะสยาม) และ คุณไก่ยะลา 2497 รวมถึงคณะกรรมการ วัดมะเดื่อทอง ซึ่งได้แก่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 5 และหมู่ 11 ได้ทำการสำรวจพื้นที่วัด โดยนำโดรน(กล้องวงจรลอยฟ้า)ขึ้นสำรวจพื้นที่ ภายในวัด เพื่อวางผัง ทำถนน และท่อระบายน้ำ รวมถึงการสร้างศาลาธรรมะสังเวช(ศาลาพักศพ)

          ภายในวัดมะเดื่อทอง(วัดกะโผ๊ะ) อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี  ซึ่งจะจัดกฐิน ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม2560 แรม 10 ค่ำเดือน 11 โดยได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพุทธบริษัททั้งหลาย
           ซึ่งมีข้าราชการทหาร ตำรวจพ่อค้าแม่ค้าประชาชนพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันให้มีการจัดทอดกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อให้พระภิกษุที่เข้าพรรษาครบไตรมาสได้รับอานิสงส์กฐินตามพระบรมพุทธานุญาต

                                                                      รายชื่อกฐิน วัดมะเดื่อทอง

                                                            ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
                                           ณ วัดมะเดื่อทอง (วัดกะโผ๊ะ) ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
                                       วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรงกับแรม ๑๐ คํ่า เดือน ๑๑
ด้วยทางคณะพุทธบริษัท วัดมะเดื่อทอง ซึ่งมีข้าราชการ ทหารตำรวจ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ร่วมใจกันจัดให้มีการทอดกฐินสามัคคี เพื่อให้พระภิกษุที่เข้าพรรษาครบไตรมาสได้รับอานิสงส์กฐินตามพระบรมพุทธานุญาต
อนึ่ง วัดมะเดื่อทองเป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๐ มีพระศักดิ์สิทธิ์คือ พระศิราขาว เนื้อหินขาว อายุประมาณกว่า ๒๐๐ ปี และพ่อทวดสีพุฒ (พระครูมานัตต์สมณคุณ) อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งประชาชนทั่วไปต่างรู้จักและให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากในคุณงามความดีและความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน และพ่อทวดสีพุฒยังมีลูกศิษย์อยู่มากมาย ซึ่งท่านได้ถ่ายทอดประสิทธิ์ประสาทวิชาพุทธาคมให้แก่เกจิอาจารย์หลายท่าน ซึ่งได้แก่
๑. หลวงปู่แดง วัดศรีมหาโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
๒. อาจารย์ทิม วัดช้างให้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
๓. อาจารย์นอง วัดทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
๔. พ่อท่านหวาน วัดสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
๕. หลวงพ่อครน วัดบางแซะ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
๖. หลวงพ่อดำ วัดตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
๗. หลวงพ่อทอง วัดสำเภาเชย อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี
๘. อาจารย์ดำ วัดนางโอ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
และอีกหลายท่านที่ยังไม่เอ่ยนาม ฯลฯ
วัดมะเดื่อทองยังเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ หมู่ ๒ หมู่ ๓ หมู่ ๕ และ
หมู่ ๑๑ ซึ่งขณะนี้ วัดมะเดื่อทอง เสนาสนะต่างๆ ได้เกิดชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา และต้องการปัจจัยก่อสร้างศาลาธรรมะสังเวช รวมถึงการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆ ซึ่งต้องใช้งบประมาณพอสมควร
ทางวัดจึงขอเชิญชวน ญาติโยม พุทธบริษัท ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้นนี้ เพื่อเป็นการสร้างบารมีไว้ในพระพุทธศาสนา และขออานิสงส์ผลบุญทั้งหลายที่ได้กระทำแล้ว ขอจงอำนวยพรให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรงกับแรม ๙ คํ่า เดือน ๑๑
เวลา ๑๖.๐๐ น. สมโภชน์องค์กฐิน ณ วัดมะเดื่อทอง
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรงกับแรม ๑๐ คํ่า เดือน ๑๑
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ-สามเณร
เวลา ๑๒.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา อานิสงส์กฐิน ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๓.๓๐ น. ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน กรวดนํ้า เสร็จพิธี
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
หม่อมเจ้า มาลินีมงคล อมาตยกุล ยุคล
ประธานร่วม
พลอากาศเอก สุทธิพล ศรีกังวาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปปง.
พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
พลเอก อัศรา เกิดผล ผู้แทนพิเศษรัฐบาล/ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4
คุณ ภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล/สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
คุณ อนุศาสตร์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)
พลตรี สมพล ปานกุล รองแม่ทัพน้อยที่ 4
พลตรี อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 41
พลตรี วัชระ พิทยานรเศรษฐ ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารกองทัพบก
พลตำรวจตรี ทนงศักดิ์ วังสุภา รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติตำรวจชายแดนภาคใต้
พลตำรวจตรี สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
พลตรี ชุมพล แก้วล้วน ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน.ส่วนหน้า
พลตรี วีระชาติ สินสืบผล
พลตำรวจตรี ศุภวัฒน์ ทับเคลียว ผู้บังคับการอำนวยการ ภาค 9
พันเอก คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้
พันตำรวจเอก ธีระศักดิ์ ไชยโยธา รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดสงขลา
คุณ ไกรกิจ บัวแก้ว ประธานกรรมการ บริษัท บัวแก้วส่งเสริมธุรกิจ จำกัด
คุณ ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภาคใต้
คุณ วารี แว่นแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบสวัสดิการ รักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง
คุณ บุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
คุณ สิริกาญจน์ สุวรรณรัตน์ อดีตนายกเหล่ากาชาด จังหวัดยะลา
คุณ เดชรัช สิมสิริ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
คุณ นพปฏล วิเศษสุวรรณภูมิ ที่ปรึกษา ผบ.ฉก.ยะลา
คุณ หิรัญ นัคราเรือง จนท.ไทยทีวีสีช่อง 3
รองประธาน
พันเอก สราวุธ ประเสริฐชีวะ รองผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้
พันเอก หาญศึก จันทรเนตร รองผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้
พันเอก เลิศเดช วิเศษศรี รองผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้
พันเอก เกรียงศักดิ์ วัฒนเกริก เสนาธิการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้
พันเอก เอกคง รัตนบุรี รองเสนาธิการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้
พันเอก สิทธิศักดิ์ เจนบรรจง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41
พันเอก สมคิด คงแข็ง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42
พันเอก หาญพล เพชรม่วง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43
พันเอก ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44
พันเอก อิศรา จันทะกระยอม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45
พันเอก พสิษฐ์ ชาญเลขา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46
พันเอก อภิชัย เรืองฤทธิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47
พันเอก พสิฐพงษ์ อาจหาญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48
พันเอก จรูญ จตุรงค์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49
พันเอก ศรีรัฐ ศรีเพ็ญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11
พันเอก ภาคภูมิ นภากาศ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22
พันเอก ณรงค์ชัย เจริญชัย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33
พันเอก ปทสิน แผ้วสมบุญ ผู้บังคับหน่วยข่าวกรองทางทหาร สนับสนุน
กองทัพภาคที่ 2
พันเอก ศรัณย์ รอบบุญธรรม รองผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์
พันเอก ชัยเดช ทองประดิษฐ์ ประจำ สลก.ทบ.
พันเอก ธีระ ศรีพงษ์ หน.กกร.มทบ.46
พันเอก อรรถพล คงสง ฝ่ายยุทธการ กองทัพภาคที่ 4
พันตำรวจเอก อำไพ ชุ่มช่วย ผู้กำกับการ สภ.นาประดู่
คุณ ชาญชัย เกียรติศักดิ์โสภณ นายกเทศมนตรี ต.นาประดู่
คุณ วุฒิชัย รัตน์น้อย รอง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพเบตง
คุณ นพดล ลิขิตพิพัฒน์ รองประธานมูลนิธิเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว ยะลา
คุณ ธิระพงษ์ นิพัทธสัจก์ ผจก.สำนักงานตัวแทนกรุงเทพประกันภัย ปัตตานี
คุณ นิรันทร์เกียรติ – ทพญ.ศุภมาส ลิ่วคุณูปการ
คุณ ปาณศักดิ์ สายทอง
คุณ ทวิช สิงห์ปลอด
คุณ ผดุงศักดิ์ – คุณ อัญชนา – คุณ ซินเฮียง แซ่หลี
คุณ ประพันธ์ – คุณ วาณิชยา ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการสื่อออนไลน์หนังสือพิมพ์
ปลายด้ามขวาน @ชายแดนใต้
คุณ วิโรจน์ จาระเวชสาร ประธานเขตสงขลา สตูล 1 ธนาคารกรุงเทพฯ
คุณ ปิยนุช จาระเวชสาร ผู้ชำนาญการภาคใต้ ธนาคารกรุงเทพฯ
คุณเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์
นายแพทย์ อุดมเกียรติ พูนสวัสดิ์ ผอ.รพ.โคกโพธิ์
พันตำรวจเอก อุทัย ทิพย์สุภา ผกก.สภ.โคกโพธิ์
คุณ ประสพโชค โรจนารุณ
พันโท เดชพร บุญยรัตพันธุ์ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 25 รักษาพระองค์
พันโท ปรีดา ปรีดานันท์ หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนกองพันทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์
คุณ ณัฐวุฒิ ทองใส เจ้าของ/บก.นสพ.ข่าวสี่เหล่าทัพ
ประธานจัดงาน – ดำเนินการ
คุณ พิชญ์พิเชษฐ์ อังศุนาค
(อาจารย์แขก รือเสาะ ประธานบริษัท มันตระสยาม)
ประธานจัดงาน - ประสานงาน - ดำเนินงาน
คุณ ธำรงค์ อันตรเสน
(ไก่ ยะลา 2497)
คณะกรรมการ วัดมะเดื่อทอง
คุณ ประจักษ์ มณีพรหม ผญบ.ม.1 ต.โคกโพธิ์
คุณ จิระศักดิ์ เรืองยังมี ผญบ.ม.2 ต.โคกโพธิ์
คุณ สุวรรณโณ บุญชู ผญบ.ม.3 ต.โคกโพธิ์
คุณ ประสิทธิ์ ทองอินทร์ ผญบ.ม.5 ต.โคกโพธิ์
คุณ ประสิทธิ์ มณีจันทร์ ผญบ.ม.11 ต.โคกโพธิ์
คุณ บุญให้ ชูศรี ไวยาวัจกร
ประชาสัมพันธ์-ประสานงาน
อ.จรัญ เรืองยังมี
อ.สัมพันธ์ พลเพ็ชร
อ.สุพิศ แว่นแก้ว
คณะกรรมการ
คุณ นิมิตร บุญชู
คุณ พรประภัสสร์ บุญชู
ส.อ.รัชเดช อันตรเสน
ด.ญ.รมิดา อันตรเสน
คุณ ฐิติชญา คล่องแคล่ว
คุณ ชนิดาภา อันตรเสน
คุณ กิตติมา จำนงค์
คุณ กมลเทพ จำนงค์
คุณ กมลธิดา จำนงค์
คุณ ชลนัย โกศลกาญจน์
คุณ เสาวภาคย์ โกศลกาญจน์
คุณ ภัสรา โกศลกาญจน์
ส.อ.กุลชาติ บุญชู
ด.ญ.ณัฐวดี บุญชู
คุณ ดายิน ชัยสิทธิ์
คุณ จารีย์ บุญชู
คุณ ชาติ โรจนารุณ
คุณ วภา โรจนารุณ
คุณ พนิดนาฎ ทันธวะกาญจน์
คุณ พิชัยพงษ์ โรจนารุณ
คุณ อารุม โรจนารุณ
คุณ นาตยา โรจนารุณ
คุณ เสงี่ยม ศักดิ์ณรงค์
ร.ต.กิตติชัย กาญจนากร
คณะกรรมการ
จ.ส.อ.นรชัย เลิศเยี่ยมประเสริฐ
จ.ส.อ.ณรงค์ วิโรจน์ศิริ
คุณ สุนิสา นิลมาล
ด.ต.อำพร นิลมาล
คุณ เลี่ยมห้อง แก้วมณี
คุณ ศิลัชชา แก้วมณี
ร.ต.อ.หญิง จรรยา แก้วมณี
คุณ อรรถนพ สกุลประดิษฐ์ และครอบครัว
คุณ นฤชา ชำนาญประดิษฐ์
คุณ มลฑนา พุฒแย้ม และครอบครัว
คุณ อมร นวลทอง
ร.อ.สมหมาย สุมโม และครอบครัว
ด.ต.สมบัติ ศรเดช และครอบครัว
ด.ต.บริบูรณ์ สุนทรนันท์ และครอบครัว
ร.ต.สมชาย เรืองพลับพลา และครอบครัว
ด.ต.ศักดา โชติพันธ์ สภ.โคกโพธิ์
คุณ สุพจน์ สมัครงาน และครอบครัว
ร.ต.ต.สมเกียรติ์ สุวรรณอักษร และครอบครัว
คุณ กฤษณะ สุวรรณอักษร และครอบครัว
คุณ โสภาวรรณ จันทร์ฉาย
ร.ต.ท.ปรีชา ขวัญศรี รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.ต.ท.วรัช บุญชู รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา
ร.อ.เจริญ นิลรัตน์ กรม. ทพ. 41
คณะกรรมการ
ร.ต.นริน เหมไหม
พ.ต.ท.ประเทือง สุวรรณชาตรี สวป.สภ.ลำใหม่
คุณ ณัฐวุฒิ รังสิมันตุชาติ ผจก.ธอส.สาขาสตูล
พ.ต.ท.กรกช พันธรักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.ธารโต
คุณ จรรยา - คุณยุวดี เกตุมณี
ร.อ.ถาวร ขวัญศิริทรัพย์ ผบ.ร้อย 4305
จ.ส.อ.คเชนทร์ จันทร์ขึ้น รอง ผบ.ร้อย 4305
คุณ เสาวณีย์ โชคจุฬางญ์กูร
คุณ สุนีย์ จารีมิตร ร้านจอมปลวก
คุณ แสวง สิวราวุฒิ
คุณ อรุณ ทองจันทร์ สัสดีอำเภอกาบัง
คุณ มนูญ โกศลกาญจน์
คุณ สินธุ์ ไชยบุตร และครอบครัว
คุณ กลชาญ มณีทางจงกล และครอบครัว
อาจารย์ สมศักดิ์ อิกะศิริ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และครอบครัว
คุณ ธนาวุฒิ อิกะศิริ
คุณ อนงค์ อิกะศิริ
ร.ต.ไพศิลป์ สันตรัตติ และครอบครัว
ด.ต.เอนก ชุมรัตน์ สภ.ลำใหม่ และครอบครัว
จ.ส.ต.นริศ สว่างแข สภ.โคกโพธิ์ และครอบครัว
คุณ เสาวลักษณ์ ไกรดำ พยาบาลวิชาชีพ รพ.โคกโพธิ์
คุณ กิ้มห้วย แซ่ล่าย
คุณ สมศักดิ์ ภิบาล
คณะกรรมการ
คุณ สงวน จินตชัชวาล
คุณ จันทร์ฉาย คิดถูก
คุณ เกียงศักดิ์ ตันตระกูล
พ.ต.ท.โฆษิต เบญจกุล รอง.ผกก.ป.สภ.แม่ลาน
คุณ พิชัย ราชบังสา
คุณ วินัย จินดารัตน์
คุณ โพธิรัต อัลภาชน
คุณ ศุภกร บุญรักษ์ จนท.ป่าไม้
คุณ ณัฐพัชร ชนะสิทธิ์
คุณ นฤมล ฟุ้งเกียรติ
คุณ เชียง ฟุ้งเกียรติ
คุณ นุชจิตรา ฟุ้งเกียรติ
คุณ กฤตปภา ฟุ้งเกียรติ
คุณ พีระวัฒน์ บุญขจรกุล
ร.ท.สุขสันต์ จันทร
คุณ รวบ พรหมเชื้อ อดีตผอ.ธกส.ยะลา
คุณ สุชาดา หน่อแดง
คุณ วรวิสิษฏ์ เกียรติไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครยะลา
คุณ พงศธร ฟื้นผา
อาจารย์ เวคิน วุฒิวงศ์ รอง ผอ.สถาบันวิจัย สพภ.มรย.
คุณ พงศ์พล ชูดแดง
ร้าน อาร์ต เวิร์คโฆษณา ยะลา
ร้าน รชต แกรนิโต้ & สแตนเลส ยะลา
คณะกรรมการ
ร้าน ไทยวัฒน์ หน้าสถานีรถไฟยะลา
คุณ จารึก รัตนน้อย
คุณ มนัส แซ่เซี่ย
คุณ สมคิด โพธิ์แก้ว
คุณ กรอง บุญมาก
คุณ หงษ์ แซ่เซี่ย
คุณ อังคนา แซ่เซี่ย
คุณ จำเนียร ทัสสโร
คุณ พิกุล ทัสสโร
คุณ ทวี อรุณศรี
คุณ อำนาจ พุฒิวณิชย์
คุณ จิรวุฒิ สิริวิวัฒนา
ดร.สุวมาศ เฉลียงศักดิ์
คุณ ครองราช ปราโมทย์วิมล
คุณ กิตติพงษ์ เฉลียวศักดิ์
คุณ กฤษณา เฉลียวศักดิ์
คุณ ชนม์นิภา เฉลียวศักดิ์
ดญ.จันทกานติ์ เฉลียวศักดิ์
ดช.ชานนท์ เฉลียวศักดิ์
ดต.กฤษฏา อารีบำบัด
ดต.สมชาย พรรณรังษี สภ.โคกโพธิ์
ดต.ตนะ กิ่งรัตนะ สภ.หนองจิก
ร้าน ข้าวแกง ม๊ะนวล โคกโพธิ์
คณะกรรมการ
ดต.สิทธิศาสตร์ ลิ่มพลอย สภ.เมืองยะลา
คุณ สมนึก ระฆัง ประธานเครือข่ายชาวพุทธ
ร.ต.อ.สมภพ เพชรมณี รอง สว.สอบสวน สภ.ยะหา
ร.ต.อ.ตระกูลพันธ์ สุทธิสวาท ผู้บังคับหมวดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 44
ร้าน เกษมการแว่น ถ.ไชยจรัล ยะลา
ร้าน เครื่องเงินนคร 3 ถ.รัฐกิจ ยะลา
ร้าน แฮปปี้ ถ.รัฐกิจ ยะลา
ร้าน ปอนด์ ถ.รัฐกิจ ยะลา
คุณ เริงแสน คูหามุข
คุณ สมพงษ์ ปรีดาศักดิ์ และครอบครัว
คุณ บุญรวยป์ โชติฐ์สถาพรป์
คุณ อมร ชุ่มช่วย ปลัดอาวุโส อ.ยะลา
คุณ ยืนยง คิดถูก ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ที่ทำการปกครองยะลา
ดต.พันธ์ศักดิ์ พงศ์สิงห์ นปพ.กก.สส.ภ.จว.ยะลา
คุณ รัตนา พงศ์สิงห์
ดญ.ชญานิศ พงศ์สิงห์
ดญ.ชนิสร พงศ์สิงห์
ด.ต.พฤฒิ แก้วพัฒนพงศ์
จ.ส.ต.คมสันต์ พงศ์สิงห์
คุณ กุศล พงศ์สิงห์
คุณ อุมารินทร์ พงศ์สิงห์
คุณ โชคบัณชา อนงค์
คุณ เรืองศักดิ์ ประจงเกส
คณะกรรมการ
คุณ นพรัตน์ ประจงเกส
คุณ วรยุทธ ประจงเกส
คุณ อภิศรา ประจงเกส
คุณ สุรวิช ด้วงอินทร์ ครูเทศบาล 6 (วัดเมืองยะลา)
คุณ ชิตพล พรหมจันทร์ อดีต ผอ.รร.สตรียะลา
คุณ รัชนี กาญจนานุชิต ผจก.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
คุณ จุมพล อัครบัณฑิตสกุล
คุณ จินตนี บิณฑาประสิทธิ์
ดร.ศรีสุกาญจน์ บิณฑาประสิทธิ์
คุณ ชาญวิทย์ อัครบัณฑิตสกุล
คุณ เบญจา บิณฑาประสิทธิ์
คุณ สุธี เลี้ยงสุทธิกุล
คุณ สุภาพร เลี้ยงสุทธิกุล
คุณ สุพัตรา อัครบัณฑิตสกุล
คุณ จันทนา กรรภิรมย์
คุณ เล็ก วรรณโชติ
คุณ หลัน วรรณโชติ
คุณ สานนท์ สุชาตานนท์
คุณ รวิวรรณ สุชาตานนท์
คุณ บัณฑิต อัครบัณฑิตสกุล
คุณ พิศมัย อัครบัณฑิตสกุล
คุณ กานดา อัครบัณฑิตสกุล
คุณ โอวาท บุตตะจีน
คณะกรรมการ
คุณ พิสัล วงศาโรจน์ ผจก.ธอส.สาขายะลา
คุณ นวณัฐ ทองเกลี้ยง ธอส.สาขายะลา
คุณ ธนบูรณ์ พาหุกุล ธอส.สาขายะลา
คุณ นุสรา พรมคุ้ม ธอส.สาขายะลา
คุณ หฤษฏ์ มุณีเพชรัตน์ ธอส.สาขายะลา
คุณ ณัฐพงษ์ ขาวช่วย ธอส.สาขายะลา
คุณ วรโชติ วงศ์กระจ่าง ธอส.สาขายะลา
จ.ส.อ.จุมพล หยํ่าวิไล
ส.อ.ชัยสิทธิ์ แสงหวาน
คุณ ภัทิรา แสงหวาน
ร.ต.ชิต แสงหวาน
ร.อ.เจริญ นิลรัตน์ ผบ.ร้อย 4116
พ.ต.สิงห์ มณีรัตน์ นายทหารธุรการและกำลังพล กรม.ทพ.41
พ.ต.โกเมท ศรีรัตน์
คุณ ธเนตร ฟุ้งเฟื่อง ทพ.41
คุณ ปรานี ไกรดำ
ร.ต.อ.สว่าง มาลัย รอง สว.(ต.ท.บ.)กก.สส.ภ.จว.ยะลา
คุณ ณรงค์ นวญเปรม
คุณ สุริยา นวลเปรม
คุณ อุษา พรหมดวง
คุณ วันชัย พรหมดวง
คุณ ฉัตรชัย พรหมดวง
คุณ กมลเนตร พรหมดวง
คณะกรรมการ
คุณ จุฬา จินดาศักดิ์
คุณ อำนาจ มลิวัลย์
คุณ สุรัตน์ มลิวัลย์
คุณ โชคดี เพ็ญฉายแสง
คุณ ปราโมช อิงคยุทธวิทยา
ส.ท.โสภณ กระไรภูมิ
จ.ส.ต.นิรุท ธวัชทองปรีชา
สอ.จักรวาล วงค์วรชาติ
คุณ ศุภการนต์ อิงคมณี
คุณ สุพัตร์ สาธุ
คุณ ธีรพัฒน์ ศิริพฤกษานุกูล
คุณ จิรัฏฐ์ โลจนาภิวัฒน์
คุณ ขวัญชัย สุภัทรชัยวงศ์
คุณ วาสนา สุภัทรชัยวงศ์
คุณ อุไทย บัวสิน
คุณ มานพ พิขุนทด
คุณ โกจ้าว ยะลา
คุณ ถาวร สุขเกษม
คุณ รจนา สุขเกษม
คุณ ผดุงศักดิ์ เกษตรเจริญ ร้านเด่นฟ้าเฟอร์นิเจอร์ ยะลา
ร้าน เกษมสมุนไพร ยะลา
ร้าน ทองโอฬาร หน้าสถานีรถไฟยะลา
ร้าน จิตรกรคัลเลอร์แล๊ป ยะลา ตลาดเก่า
คณะกรรมการ
คุณ วารุณี สุรรัตน์
คุณ มานพ บุญทวิโรจน์ ผอ.บ้านรั้วตะวัน
คุณ อุสาห์ แสงโสด
คุณ ทัศนีย์ แสงโสด
จ.ส.ต.หญิง สรัญ ปานเกษรินทร์ สภ.เมืองยะลา
คุณ เพ็ญ พฤฒิชัย
ด.ต.หญิง กรรภิรมย์ กาญจนพาณิชย์
ร.อ.ณัฐวัฒน์ เพชรรักษ์
คุณ ธวัชชัย บุญช่วย
คุณ ภาวินันท์ บุญช่วย
คุณ กฤติพิสิฐ์ บุญช่วย
ดช.ชธัชพันธุ์ บุญช่วย
ดญ.ณัฐภัสสร บุญช่วย
ร.ต.ท.ชาณุ ศิริวัฒน์ รอง สว.นปพ.กก.สส.ภ.จว.ยะลา
คุณ เฉลิมพล ป้อมสกุล
คุณ สง่า รามรังสฤษฏิ์
คุณ พูลพิพัฒน์ สุวรรณมณี หัวหน้าพัสดุกองการประปาเทศบาลยะลา
คุณ ดารารัตน์ สุวรรณมณี
คุณ ทันยา ไชยลำยา ช่อง 3 จ.ยะลา
คุณ กรธวัช ลิ่มนิรันตร ช่อง 3 จ.ยะลา
คุณ ธีรยุทธ พรหมดำ ช่อง 3 จ.ยะลา
คุณ สนธิชัย สุพงษ์ ช่อง 5 จ.ยะลา
คุณ ทวีศักดิ์ จักรกาญจน์ ช่อง 5 จ.ยะลา
คณะกรรมการ
คุณ สมมาศ คงสกุล ช่อง 9 จ.ยะลา
คุณ วัฒนพันธ์ วิทยารัฐ ช่อง 9 จ.ยะลา
ว่าที่รต.อรรพล อินทศร ช่อง 9 จ.ยะลา
คุณ เจตต์ หนูคง NBT จ.ยะลา
คุณ อุดม ทองนุ่ม ช่อง 3 จ.นครศรีธรรมราช
คุณ สัญฐิกร สายพัทลุง ช่อง 3 จ.สตูล
คุณ ธนกฤต ศรีวายพราหมณ์ ช่อง 3 จ.สตูล
คุณ ชัยณรงค์ พงศดี ช่อง 5 จ.สตูล
คุณ ธีรยุทธ์ ยุมะ บ.หาดทิพย์หาดใหญ่
คุณ ขจิต นัคราเรือง ผจก.บ.ฮอนด้า จ.ยะลา
คุณ ชำนาญ มุกดารัตน์
คุณ สันต์ชัย ปริเปรมกุล
คุณ จินตนา สุขเกื้อ
ดช.ปราญ์ ปริเปรมกุล
ดญ.ปดิวรัดา ปริเปรมกุล
คุณ นลินี จันมะโน
คุณ ดลพร นวลศรี
คุณ ศิรมณี พรหมบุรี
คุณ เดโช – คุณ สุนี พรอนุวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านยะมะ (อุปการวิทยา)
คุณ วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่น นายกเทศมนตรี ตำบลรือเสาะ
คุณ สุทธิศักดิ์ ถาวรสุข ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ
คุณ วิชิต อบอุ่น รองนายกเทศมนตรี ตำบลรือเสาะ
คุณ ประพฤกษ์ นิลโมทย์ ปลัดตำบลรือเสาะ
คณะกรรมการ
คุณ กิจจา รามมินทร์ ปลัดอำเภอรือเสาะ
คุณ ยินดี สุขเกษม ผอ.กองคลัง เทศบาลตำบลรือเสาะ
คุณ เจริญลาภ – คุณ พัชรินทร์ นราสัตยวงศ์
คุณ นิกร เซ็งเถียร ผอ.โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์
คุณ สมพร – คุณ วันเพ็ญ ศรีสุวรรณ
พ.จ.อ.ไพฑูรย์ – คุณ ประณีต สุริยงค์
คุณ พัฒนา – คุณ สมจิตร หล่อตระกูล
คุณ ชัยยุทธ – คุณ สมลักษณ์ หล่อตระกูล และครอบครัว
ส.ท.โกมล อุปการันต์
คุณ จำเป็น ปิยะรัตน์
คุณ สมเกียรติ – คุณ ตุ๊ ราชสมบัติ
คุณ ลัดดาวัลย์ จันปิยะ
คุณ ชูชัย ชิตสุวรรณ
คุณ ธีระ – คุณ อมรรัตน์ อัครมาส
คุณ เรณู ศิละบุตร
คุณ ยุพา เชาวลิต
คุณ อารีย์ อาตมาประสังสา
คุณ เปรม – คุณ อุไร ทองนะ
คุณ สมพงษ์ – คุณ วัลลี ฉันโชคดี
คุณ กรีฑา แดงดี ผอ.โรงเรียนบ้านบลูกา
คุณ สมนึก พรอนุวงศ์ และภรรยา
คุณ สุทิน จันปิยะรัตน์
คุณ ภัลลพ ขุนเชื้อ และภรรยา
คณะกรรมการ
คุณ สืบสาย ฟุ้งเกียรติ
ร้าน ตาฉี สังฆภัณฑ์ ถ.รวมมิตร จ.ยะลา
คุณ สุทิน มณีพรหม และครอบครัว
คุณ เฉลิมพงษ์ วันทอง และครอบครัว
คุณ สุนันท์ วันทอง และครอบครัว
คุณ เหิม ขุนทอง และครอบครัว
คุณ นิตร ไชยชนะ และครอบครัว
คุณ ทศพร มุกดารัตน์ และครอบครัว
คุณ นิล รัตน์สันต์ และครอบครัว
คุณ อ้วน บัวสิน และครอบครัว
คุณ เสนอ คงรักษา และครอบครัว
คุณ ณัฐจนา มณี
คุณจรวยรัตน์ หมึกทอง
คุณ ชาญชัย ทายะพิทักษ์ และครอบครัว
คุณ อิ่มพร หิมจันทร์
คุณ ไชยรงค์ ศรีกฤษณ์ และครอบครัว
คุณ พรพล จันทร์เพ็ญ และครอบครัว
คุณ รัชนี เหมะตะศิลป
คุณ ธัญญา กาญจนบุรพิภพ และครอบครัว
คุณ ลัดดา เงาแสงทิพย์
คุณ มณฑา แก้วละเอียด
คุณ พันธ์ อินทรสุวรรณ และครอบครัว
คุณ ฟุ้ง พวงมาลัย และครอบครัว
คณะกรรมการ
คุณ สมคิด อินทรศรีไกร และครอบครัว
คุณ ไพโรจน์ ขุนทอง และครอบครัว
จ.ส.อ.นิพนธ์ ทรงทรง และครอบครัว
คุณ สมบูรณ์ พลอยอุบล และครอบครัว
คุณ สุดใจ พรหมดำ และครอบครัว
คุณ กลิ่น คงมีบุตรบุญ
คุณ ละมัย ณ สงขลา
คุณ สุภาพ พรหมทองนุ้ย
คุณ ราตรี ไพชยนต์ และครอบครัว
คุณ ว่อง ไชยรัตน์ทอง
คุณ สวาท พรหมสุข
คุณ สมชาย ทองอ่อน
คุณ จ้วน จันทร์สว่าง
คุณ เจือ พุ่มแก้ว
คุณ ละออง อินทรพรหม
ด.ต.จำรัส จตุรวิทย์
คุณ มยุรี หนูสุวรรณ์
คุณ ชวลิต จันทร์เพชร และครอบครัว
คุณ อุดมพันธ์ มากสุวรรณ สจ.เขต อ.โคกโพธิ์
คุณ ช่วงชัย พีระพัฒน์ และครอบครัว
ว่าที่ ร.ต.ท.อำนวย แสนเกื้อ รอง สวป.สภ.โคกโพธิ์
ร.ต.ท.จวน ขุนนุ้ย และครอบครัว
ด.ต.ชาเรตร์ ศิริมาศ และครอบครัว
คณะกรรมการ
ส.ต.อ.กำพล มณีพรหม และครอบครัว
คุณ ประพันธ์ แก้ววิชิต และครอบครัว
คุณ ศักรินทร์ มณีพรหม และครอบครัว
คุณ โสภณ แก้ววิชิต และครอบครัว
คุณ จิราภรณ์ นำอุทิศ
คุณ เสถียร มณีพรหม และครอบครัว
คุณ ศราวุฒิ เพชรวิบูลย์ และครอบครัว
คุณ ประ ยอประสม
คุณ สาว แก้วอินทร์
คุณ สมพงศ์ ชนะทอง
ด.ต.ปรีชา ศรีพระจันทร์ และครอบครัว
คุณ เทวี ชูจันทร์
คุณ จีระวัฒน์ ชูจันทร์ และครอบครัว
คุณ วิยงค์ ตะเคียนทอง และครอบครัว
คุณ ปรียา แก้วกุ้ง และครอบครัว
คุณ สมนึก ชูศรี
คุณ วิโรจน์ ชูศรี
คุณ โสภณ สุขแก้วมณี และครอบครัว
คุณ ประสาน ไชยมณี และครอบครัว
คุณ โชคดี ชูศรี และครอบครัว
คุณ วิรัตน์ ชูศรี และครอบครัว
คุณ อุษา เทพสุวรรณ
คุณ ประเสริฐ เพชรมณี และครอบครัว
คณะกรรมการ
คุณ ประสพ มณีพรหม และครอบครัว
คุณ ธนวัฒน์ คงพลัด และครอบครัว
คุณ สุทธิกานต์ แก่นจันทร์
คุณ พิจิตร คงระมัด และครอบครัว
คุณ นิคม หมื่นรินทร์ และครอบครัว
คุณ ไพรัตน์ ชูศรี และครอบครัว
คุณ ภูษิต ชูนุ้ย และครอบครัว
คุณ ทิพยวรรณ เพชรวิบูลย์ และครอบครัว
คุณ เฉลิมชัย ดงนุมัติ
คุณ จุฑามาศ มณีพรหม
คุณ จำลอง เผามุนี และครอบครัว
คุณ สุขใส รัตน์น้อย และครอบครัว
คุณ เอมอร ศรีวัฒนกุล และครอบครัว
คุณ พรรณา พันธุ์ทิวากร
คุณ สุทัย ไชยสิทธิ์ และครอบครัว
คุณ จรูญ พรหมไชย และครอบครัว
คุณ วิรัช หนูหีด และครอบครัว
คุณ พวงเพชร จันทร์ดี ผู้ช่วยบรรณาธิการ นสพ.สี่เหล่าทัพ
คุณ ทิพย์พร ชูนุ้ย และครอบครัว
คุณ จบ ยอดวิจิตร
คุณ นงเยาว์ เฮงเอีย และครอบครัว
คุณ สุขุมาลย์ อินกะโผะ
คุณ ศิวพร อ่อนแก้ว
คณะกรรมการ
คุณ วันวิสาข์ เฮงเอีย และครอบครัว
คุณ จิรวรรณ พรหมชาติ
คุณ เสาวลักษณ์ สว่างแข และครอบครัว
คุณ ตี รัตน์น้อย
คุณ นงเยาว์ สยามพันธ์ และครอบครัว
คุณ พล อนิสงค์ และครอบครัว
คุณ สุนันท์ รัตน์น้อย
คุณ แนบ ยอดวิจิตร
คุณ ยุพา กาญจนวงศ์ และครอบครัว
คุณ อรสา สุขแก้ว
คุณ ถวิล พุทธกาล และครอบครัว
คุณ วรรณี กลิ่นนํ้าหอม และครอบครัว
คุณ พริ้ม รัตน์น้อย
คุณ ประจบ เซี่ยนฮ่อง
คุณ บรรจง ศรีสุภาสิตานนท์ และครอบครัว
คุณ อนันต์ บุญประเสริฐ และครอบครัว
คุณ มนูญ แว่นแก้ว และครอบครัว
คุณ ทวี โชติพันธ์
คุณ ศักดา โชติพันธ์
คุณ อาริสรา พลเสนา
คุณ นาริฐากุล ดำมณี
คุณ ธนพร มณีประวัติ
คุณ สุวัฒน์ มณีพรหม และครอบครัว
คณะกรรมการ
คุณ นิตย์ มณีรัตน์ และครอบครัว
คุณ อมร ชูศรี และครอบครัว
คุณ ณัฐพร ชูศรี และครอบครัว
บริษัท ธานินทร์ พาราวู้ด ปัตตานี จำกัด
ร้าน ติ๊กออโต้ซาวด์ ถ.พุทธภูมิวิถี
ด.ต.บุญลือ บุญมา สภ.เมืองยะลา
คุณ จินดา บุญมา
คุณ จรูญ อินทนาศักดิ์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศพัฒนาชุมชน ยะลา
คุณ พร ทุ่งอาศัย และครอบครัว
คุณ ธานินทร์ ตั้งใจมงคลฤกษ์ และครอบครัว
คุณ ณฐพงษ์ เศรษฐ์ภูริไพศาล บ.กรุงไทยแอกซ่า หาดใหญ่
คุณ จิราภรณ์ บุญก่อเกื้อ
คุณ ดนุ วิริยะสร้างตน
คุณ ปรีชา เอี่ยมตระกูล สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปัตตานี
ร.ต.ท.วีระชัย ไชยะโท รอง สว.สส.สภ.ลำใหม่
คุณ ธัญพิสิษฐ์ ศรีทอง
คุณ ธนวรรณ จันทร์แก้ว
คุณ นุ้ย เพ็ชรวิโรจน์
คุณ เลื่อน เพ็ชรวิโรจน์
คุณ คะเชน ศรีทองเชื้อ
คุณ กมลวรรณ ชัยบัน
จ.ส.ต.ประสิทธิชัย ชัยฤทธิ์ ผบ.หมู่ (นปพ.)กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี
คุณ นงนุช นุชเขียว ร้านปั้ม 95 ถ.สองพี่น้อง
คณะกรรมการ
คุณวิชัย – ภรรยา ขยันการ
คุณ อนุพงศ์ พงศ์ศรีโรจน์ ประธานเทศบาลตำบลรือเสาะ
พ.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ หน่อแดง สวป.สภ.รือเสาะ
คุณ ครุสายสุนีย์ เพชรวงศ์
คุณ เมือง บกเขาแดง
คุณ ประชา – ภรรยา สงเขียว
คุณ สมศรี ปุรัฐกาญจน์
คุณ เอก ดวงคุระ
พ.ต.ท.เด่นพงศ์ เต็มยอด สวป.สภ.รือเสาะ
ร.ต.อ.อายุวัต ศิริพรประสิทธิ์ รอง สวป.สภ.รือเสาะ
ร.ต.อ.สุชาติ รัตนสุวรรณ รอง สวป.สภ.รือเสาะ
คุณ นริสรา จันทวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.โคกโพธิ์
พ.ท.นพพล แคล่วคล่อง
ร.ท.อุดม เจริญสุข
จ.ส.อ.สุชาติ เพชรดำ
จ.ส.อ.สมชาติ พรหมพฤกษ์
จ.ส.ท.หญิง วรวรรณ สังข์แจ้ง
ส.อ.นันทชัย นาคสาร
ส.ต.หญิง สุชานันท์ สีหอม
อส.ทพ.หญิง นรีรัตน์ เชื้อเกตุ
อส.ทพ.หญิง สุดารัตน์ คงแป้น
อส.ทพ.หญิง อลิสา ชุ่มชื่น
คณะกรรมการ
อส.ทพ.หญิง จุลรัตน์ จันทร์สอน
ร.ต.นิรันดร บัวเพชร
จ.ส.อ.เฉลิมวุฒิ พรหมจรรย์
จ.ส.อ.ฉัตรชัย พากเพียร
จ.ส.ท.ดำรงรักษ์ หน่อทอง
ส.อ.หญิง จันทร์สุดา ขวัญคำ
ส.ต.หญิง จิราวรรณ แม้นเดช
ส.ท.อุดมศักดิ์ ศรีราม
ส.ท.ก่อเกียรติ ฮั่วลี
อส.ทพ.ปฏิคม ฆังมณี
อส.ทพ.สิทธิพัฒน์ สถาวรสมิต
อส.ทพ.พีรกานต์ จันทโรจน์
อส.ทพ.หญิง อัญชลี ผลเจริญ
อส.ทพ.หญิง ศศธร พรหมมณี
อส.ทพ.หญิง จุนละนี คะพันธ์
อส.ทพ.หญิง อรวรรณ เซ่งทอง
ร.ท.ฉกาจภพ ปักโคทานัง
ร.ต.ศักดิ์ชัย วังอินทร์
ส.อ.อภิศักดิ์ ทองขาว
ส.อ.ปรีชา เต็มพิมาย
อส.ทพ.หญิง ปิยวรรณ งาสาร
ร.ต.วัชรินทร์ ใบพิมเสน
จ.ส.อ.อำพล เรืองสุข
คณะกรรมการ
ส.อ.นราธิป ชูภักดี
ส.ต.ศิวพงศ์ จู่สกุล
อส.ทพ.พงศกร ขุมศรี
อส.ทพ.ธีรรักษ์ คงรื่น
อส.ทพ.หญิง ปนิตตา ตาดำ
อส.ทพ.หญิง อรอนงค์ อินสอน
อส.ทพ.หญิง หทัยชนก ศิริเสถียร
อส.ทพ.หญิง รัชนี ช่วยเนื่อง
อส.ทพ.โกมล เกศโร
อส.ทพ.จิระศักดิ์ ทองพุฒ
อส.ทพ.อรายัน หนูหลง
อส.ทพ.สุพัฒน์ ท่อนทอง
อส.ทพ.ทศพร สุนทรสีเสน
อส.ทพ.ดอน พันธ์มาลี
อส.ทพ.ฟีโรส บินเมรุณี
ร.ท.เทพฤทธิ์ ยอดสคุณ
จ.ส.ต.คมสัน ผลเจริญ
จ.ส.ต.วัชรพงษ์ มาเอียด
ส.อ.วุธติชัย ระพันธ์
ส.อ.พูนศักดิ์ รัตนพันธ์
ส.ต.บุญมั่น ทันมี
ส.ต.จักรกฤษณ์ สุริยะพัชร
ส.ต.วิโรจน์ แซ่ลี้
คณะกรรมการ
ส.ต.สุรสิทธิ์ ตำแปง
ส.ต.เลิศฤทธิ์ หอมหวล
อส.ทพ.ศิริพันธ์ แก้วนาโอ
อส.ทพ.รัฐราษฎร์ ราชประดิษฐ์
อส.ทพ.คเชนทร์ พงศ์พิพัฒน์
ร.อ.หญิง อัชระพินทร์ เทพเลื่อน
ร.ท.หญิง วรรณา ขำเกิด
ร.ท.หญิง อาธิตา จันทรจิตจิงใจ
จ.ส.อ.หญิง กรรณิการ์ โตเหมือน
ส.อ.หญิง พูนทรัพย์ ตลันตา
ส.ท.หญิง อันธิกา มงคล
ส.ท.หญิง อมรรัตน์ สุวรรณทิตย์
ส.ท.หญิง ผกามาศ เจริญลาภ
ส.ท.หญิง ลำจวน สารจันทร์
ส.ต.หญิง ณัฐปภัสร์ สุวรรณสิงห์
อส.ทพ.หญิง ธัญธร เสนประภารัตน์
อส.ทพ.หญิง ปัทมา กิ้มขู่
อส.ทพ.หญิง พเยาว์ มิ่งทอง
อส.ทพ.หญิง รติยา หนูทอง
อส.ทพ.หญิง วชิรา นพเก้า
อส.ทพ.หญิง ศรวณีย์ ลีสี
อส.ทพ.หญิง ทัศน์วรรณ หวั่นเส้ง
อส.ทพ.หญิง อรทัย กิจจรัญ
คณะกรรมการ
อส.ทพ.หญิง กัญญารัตน์ สอนชัด
อส.ทพ.หญิง วันทนา ขุนแก้ว
อส.ทพ.หญิง พิมพ์ดาว จันทรกุล
อส.ทพ.หญิง ทิพย์วรรณ ลายทิพย์
อส.ทพ.หญิง นฤมล ชมภูทวีป
อส.ทพ.หญิง ณัฏฐธิดา แสงแก้ว
อส.ทพ.หญิง จันทร์จิรา ทองเชื้อ
อส.ทพ.หญิง ญาตาวีร์มินทร์ ศิริเลศ
อส.ทพ.หญิง อรพินทร์ อ่อนโอน
อส.ทพ.หญิง อัจฉรา รุ่งโรจน์
อส.ทพ.หญิง แก้วมณี ศรีสุข
อส.ทพ.หญิง ปวลี เขตนคร
อส.ทพ.หญิง ปราณี แข็งมาก
คุณ รัตนมาศ หนูเซ่ง
คุณ เจริญ หนูเซ่ง
คุณ บุญเรือน ทับยัง
คุณ อารี ทับยัง
คุณ สามารถ ศรีพระจันทร์
คุณ ซ่อนกลิ่น เรืองยังมี
คุณ จรัส – คุณ สมจิต เรืองยังมี
คุณ จรัญ จันทร์แก้ว
คุณ สายัณห์ – คุณ จีญานันท์ เพชรวิบูลย์
คุณ เกียรติไทย – คุณ ชฎาทิพย์ เหมตะศิลป
คณะกรรมการ
คุณ ธนพร มณีศรี และครอบครัว
คุณ จรูญ – คุณ วรรณา ยอดนุ้ย
คุณ เพียร ยอดนุ้ย และครอบครัว
ร.ท.จักรราช เพชรสุด ผู้บังคับกองร้อย ทหารพรานที่ 4315 เฉพาะกิจทหารพรานที่ 43
คุณ ดารินทร์ ก่อเกียรติพิทักษ์ ครอบครัวนํ้าดื่ม และ บริษัท นํ้าแข็งหลอดพิ้งค์ จำกัด
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ์ มอ.ปัตตานี
คุณ ชาลี ชีวะสาธ์น นายกเทศมนตรี ต.โคกโพธิ์
คุณ ปิยะดุลย์ สุวรรณนิตย์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ โคกโพธิ์
คุณ ศิริลักษณ์ ปถมกุล ผู้จัดการธนาคาร ธกส. โคกโพธิ์
คุณ กร ทองส่งโสม ผู้จัดการธนาคารออมสิน โคกโพธิ์
คุณ นพดล พุฒสกุล ผอ.กศน.โคกโพธิ์
คุณ มาณพ เศียรอินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรโคกโพธิ์
พ.ต.ท.ธัญญา ชูนุ้ย รองผกก.สภ.กระบี่
พ.ต.ท.นิพนธ์ ขุนนุ้ย ข้าราชการบำนาญ
พ.ต.ท.วิสูตร เฮงเอีย ข้าราชการบำนาญ
พ.ต.ท.ชาญณรงค์ เพชรนิล ข้าราชการบำนาญ
พ.ต.ท.สมเกียรติ กาญจนวงศ์ สารวัตรสอบสวน สภ.บางแก้ว พัทลุง
คุณ ทวีศักดิ์ แก้วคง ผอ.รร.บ้านโคกต้นสะตอ
คุณ เบญจา พรหมเพชร ผอ.รร.บ้านบาละ จ.ยะลา
คุณ ศิริภา ไชยนุ้ย ผอ.รร.นิคมพัฒนา 11 จ.ยะลา
คุณ สุกัญญา เพชรมงคล ผอ.รก.บ้านรางเรือ
คุณ สมนึก ดวงมณี รองนายก อบต.บาละ จ.ยะลา
ร.ท.สมคิด บัวทอง ค่ายอิงคยุทธบริหารบ่อทอง
คณะกรรมการ
คุณ มาณพ ขวัญสุรัตน์ และครอบครัว
คุณ ชาญชัย จ่ายวาณิชย์ และครอบครัว
คุณ ทวี เรืองยังมี หจก.สามัคคีขนส่งภาคใต้
คุณ วีระชาติ ไชยนุ้ย ข้าราชการบำนาญ
คุณ เจริญ หมื่นสระชุม ข้าราชการบำนาญ
คุณ เนาวรัตน์ กุละศิริมา ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนราธิวาส
พ.ต.ต.นาวิน ดงสว่าง สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 5
กองกำกับการ 7 กองกำกับการตำรวจทางหลวง
ร.ต.ท.พิณ ไชยแพทย์
คุณ จรูญ พรหมสุข ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกโพธิ์
คุณ ประไพ พรหมสมบูรณ์ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างให้ตก
คุณ ชัยวัฒน์ แก้วผนึก ข้าราชการบำนาญ
คุณ อุดมเกียรติ รักทรัพย์ ผอ.รร.บ้านควนแตน
คุณ วิรัตน์ จันทร์งาม ผอ.รร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 9
คุณ นิวัฒน์ แมนสกุล ผอ.รร.บ้านโคกโพธิ์
ปลัด สุพัฒน์ อ้วนเส้ง ปลัดอำเภอโคกโพธิ์
ปลัด จีระภัทร มุกดารัตน์ ปลัดอำเภอโคกโพธิ์
ปลัด วินิจ เรืองยังมี จังหวัดปัตตานี
ร.ต.อ.พิชิต เรืองยังมี สภ.หนองจิก ปัตตานี
พ.ท.พิชัย – คุณ วิลัด ทองขาว ข้าราชการบำนาญ
พ.ท.เถี้ยน – คุณ จินตนา นิ่งน้อย ข้าราชการบำนาญ
คุณ วิโร เผ่าพิมล ประธานเครือข่ายพัฒนาอาชีพปัตตานี
คุณ สุพิศ ขาวทอง สจ.เขต อ.โคกโพธิ์
คณะกรรมการ
คุณ มนัส อ่อนแก้ว รองนายก อบต.โคกโพธิ์
คุณ เสาวลักษณ์ ณ สงขลา รองปลัด อบต.ช้างให้ตก
ดร.ฤทธิธรรมรง ปลัดสงคราม
ดร.สุทธิพร - คุณ สมพงศ์ – คุณ คุณากร ชีวสาธ์น
ผศ.ดร.เรณุมาศ กุละศิริมา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กทม.
คุณ สกล – คุณ กาญจนา เพชรมณี ข้าราชการบำนาญ
คุณ ชูวิทย์ – คุณ มาลี ไชยนุ้ย ข้าราชการบำนาญ
ร.ต.เฉลิม - ร.ต.อารีย์ เพชรละออง
คุณ อดุลย์ – คุณ จิรวรรณ ทองมาก
คุณ คนอง – คุณ ประคอง เส่งตี๋ ข้าราชการบำนาญ
คุณ สัมพันธ์ – คุณ ผ่องศรี พลเพชร ข้าราชการบำนาญ
ร.ต.ต.นพดล - คุณ พิรวรรณ แซ่อุ่ย
ผศ.ณัฐวิภา กองแสง สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตยะลา
ร.ต.อ.ไวพจน์ ขุนเกลี้ยง รองสารวัตรสอบสวน สภ.โคกโพธิ์
คุณ ธัญญรัตน์ คณานุรักษ์ ผอ.กองคลัง อบต.ช้างให้ตก
คุณ สันติ - คุณ ฉลวย ยงยศยิ่ง
คุณ สุจิมา แสงรัตน์
คุณ พิไลวรรณ วิญญูนุรักษ์ และครอบครัว
คุณ เจริญ พรหมไชย และครอบครัว
คุณ ชม ไชยนุ้ย และครอบครัว
คุณ พวงรัตน์ คงมีบุญ
ด.ต.พิเชษฐ์ สุขแก้วมณี และครอบครัว
คุณ วิจิตรา ศรีมหาดไทย และครอบครัว
คณะกรรมการ
คุณ วนิดา ตะเคียนทอง และครอบครัว
คุณ เกศกนก เผ่ามุนี
คุณ อุไร เพชรมณี
คุณ พิกุล ชนะทอง และครอบครัว
คุณ มนฑารัตน์ ยงยศยิ่ง
คุณ อุทาน มณีพรหม
จสอ.ปรีชา หมานเหล็ก และครอบครัว
ด.ต.ปัญญา - คุณสุดคนึง ฤทธิเดช
คุณ ปุณยนุช พงษ์สุชาติ ปลัด อบต.โคกโพธิ์
คุณ ชัยอนุรักษ์ นนทิการ (ตี๋วัสดุก่อสร้างโคกโพธิ์)
คุณ ทัศนีย์ พรหมไพจิตร ข้าราชการบำนาญ
คุณ เทียร – คุณ สุภาพ อนิสงค์ ข้าราชการบำนาญ
คุณ พันธ์ – คุณ อารีย์ อนิสงค์
คุณ นรินทร์ สุขแก้วมณี ร้านบำรุงไทยโคกโพธิ์
คุณ จวน แก้วมณีสุข ข้าราชการบำนาญ
คุณ พิเชษฐ์ – คุณ เกษร จุฬากาญจน์ ร้านจุฬานํ้าดื่มโคกโพธิ์
คุณ ดวงกมล โทธรรม ข้าราชการบำนาญ
คุณ สำเริง ทองไกรแก้ว ประธานสหกรณ์การเกษตร กรป.กลางมะปรางมัน
คุณ ปนัดดา ยินดีจิตต์ เจ้าหน้าที่เยียวยา อ.โคกโพธิ์
คุณ วิมล แก้วขาว เจ้าพนักงานจัดเก็ฐ อบต.ช้างให้ตก
คุณ สุรศักดิ์ หนูเมือง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.โคกโพธิ์
คุณ พิภัช มณี อบต.โคกโพธิ์
คุณ อารมณ์ เผ่าพิมล อบต.โคกโพธิ์
คณะกรรมการ
คุณ เนตรนภา มณีศรี อบต.โคกโพธิ์
คุณ สัมฤทธิ์ เพชรมณี อบต.โคกโพธิ์
คุณ สมชาย – คุณ ประไพ เผ่าพิมล ข้าราชการบำนาญ
คุณ นิกร – คุณ ประไพ ศุภพงศกร ข้าราชการบำนาญ
คุณ จิต – คุณ ถวิล ชูนุ้ย
คุณ สมนึก – คุณ รัตนา กาญจนวงศ์ ข้าราชการบำนาญ
คุณ จุฑารัตน์ ปลื้มกมลา ข้าราชการบำนาญ
คุณ สุเนตร ศรีสวัสดิ์ ข้าราชการบำนาญ
คุณ จรินทร์ ไชยรัตน์ทอง และครอบครัว
คุณ จิตติมา ขุนทอง และครอบครัว
คุณพัชนี โชติพันธ์ และครอบครัว
คุณ ชมชนก มณีพรหม และครอบครัว
คุณ สุกัญญา อุไรกุล และครอบครัว
คุณ เอกชาติ พลธา ข้าราชการบำนาญ
คุณ อนุสรา ปลัดสงคราม
ด.ต.นิตย์ – คุณ คนึงนิต พรหมเต็ม ข้าราชการบำนาญ
คุณ สมโชค – คุณ ปาริชาติ นวลทอง ข้าราชการบำนาญ
คุณจักรพันธ์ – คุณ สิริยาพร ณ สงขลา
คุณ มานพ – คุณ อรสา พันธุ์ทิวากร
คุณ เจียร – คุณ ลำแสง อุไรกุล
คุณ ศักดา - คุณ สุรินยา สุวรรณ ข้าราชการบำนาญ
คุณ สงวน – คุณ อุบล ไชยรัตน์ทอง ข้าราชการบำนาญ
คุณ ประทุม ภักดีไทย และครอบครัว
คณะกรรมการ
คุณ สวนฤทัย ไขยรัตน์ทอง
ร.ต.ปรีชา – คุณ กัลยา แก้วทองประคำ
ด.ต.จรัส – คุณ ประจวบ ด้วงเหมือน ข้าราชการบำนาญ
คุณ เอิบ มณีศรี และครอบครัว
ร.ต.ทวีศักดิ์ ชูสุทธิ์ และครอบครัว
คุณ ชม ศิริมาศ และครอบครัว
คุณ อนุรักษ์ ทองอินทร์ และครอบครัว
คุณ พลอย มณีพรหม และครอบครัว
คุณ อวด เพชรปล้อง
คุณ วรรณา เจริญสุข ข้าราชการบำนาญ
คุณ ฉวีวรรณ แก้วมรกต ข้าราชการบำนาญ
จสอ.ถวิล – คุณ ฉอ้อน ชนะทอง
คุณ วิจิตรา วิไลพันธุ์ ข้าราชการบำนาญ
คุณ ศรทิพย์ เพชรวิบูลย์ และครอบครัว
คุณ จินดาพร ราชโรจน์
คุณ อำพล – คุณ นวพร ทองลอย ข้าราชการบำนาญ
คุณ มะลิวรรณ เพชรวิบูลย์ ข้าราชการบำนาญ
คุณ อนุ – คุณ จุรี ชนะทอง ข้าราชการบำนาญ
คุณ จวน – คุณ มาลัย รัตน์น้อย
คุณ วินิต ชนะทอง ข้าราชการบำนาญ
คุณ สุดา บรรจงละเอียด ข้าราชการบำนาญ
คุณ ศิริมา คงมีบุญ ข้าราชการบำนาญ
คุณ วิเชียร ไชยลาภ และครอบครัว
คณะกรรมการ
คุณ องอาจ รุจิระประวัติ และครอบครัว
คุณ พนม จรจะนะ และครอบครัว
คุณ โชติ – คุณ นิทรา อินกะโผะ ข้าราชการบำนาญ
คุณ เพียร ทิพย์มณี ข้าราชการบำนาญ
คุณ ชลดา ภู่สุวรรณ ข้าราชการบำนาญ
ร้านทอง พรพิมล โคกโพธิ์
ร้านทอง คิวเจริญ จังหวัดสุโขทัย
คุณ จิรยุทธ – คุณ จรวย ศรีสุทธิพฤกษ์ ร้านโคกโพธิ์การค้า
คุณ อมร มณีพรหม ข้าราชการบำนาญ
คุณ ดำรง – คุณ ฉวีวรรณ ผ่องอำไพ
คุณ สุทิน – คุณ พิมพา แก้วทองอ่อน
คุณ บำรง ขวัญสุรัตน์ และครอบครัว
คุณ ละมัย บัวทอง
คุณ อุบล สิทธิอุเม และครอบครัว
คุณ สุทธินันท์ – คุณ กาญจนา ปิยะปานันท์
ร.ต.ท.มงคล – คุณ วันเพ็ญ พรหมทอง
คุณ ปราณี พรหมทอง
คุณ สมชัย ชูศรี
คุณ เพียรจิต วันทอง และครอบครัว
คุณ อำนวย เพชรมงคล และครอบครัว
คุณ ภุมรี แก้ววิชิต
คุณ อลงกรณ์ ทวิสุวรรณ
คุณ จำเนียร พรหมรักษา
คณะกรรมการ
คุณ สมศรี เอียดแก้ว
คุณ สงคราม – คุณ เลื่อน ยี่สุ่นแก้ว
คุณ อุษา มณีพรหม และครอบครัว
คุณ ซุ่นเห้ง จุฬากาญจน์ และครอบครัว
คุณ ยุพา มณีพรหม และครอบครัว
คุณ อรุณ มณีศรี
คุณ อรุณ พรหมไชย
คุณ ณรงค์ – คุณ เขียน มุกดารัตน์
คุณ ธาตรี เผ่ามุณี และครอบครัว
คุณ พรทิพย์ เพชรวิบูลย์
คุณ ชาลี – คุณ เจิ้ม จอมพล
คุณ จิตรา เฮงเอีย
คุณ เสาวนีย์ มณีพรหม
คุณ บัณฑิต ขุนชนะ และครอบครัว
ร.ต.สมศักดิ์ พรหมทอง และครอบครัว
จ.ส.ต.สุริยะ แก้วได้ปาน
จ.ส.อ.อัครวิทย์ จารุพรรธน์กุล และครอบครัว
ส.อ.วิรุต ผุดผ่อง
คุณ พิชิต แสงแก้ว หัวหน้ากองพัน อรบ.โคกโพธิ์ 1
คุณ สรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
คุณ มยุรี พวงแก้ว เจ้าหน้าที่สหกรณ์เกลือสินเธาว์บ้านดุง
ร.ต.ต.จิรวัฒน์ ไชยนุ้ย
ญาติโยม พุทธบริษัท ผู้มีจิตศรัทธา ทั้งหลายที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
หากท่านไม่สามารถมาร่วมงานบุญได้ ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี วัดมะเดื่อทอง สาขาโคกโพธิ์
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 456 – 042333 – 9
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย หากรายชื่อของท่าน ได้ขาดตกบกพร่องหรือเขียนผิดพลาดประการใด
  ประพันธ์  ฤทธิวงศ/รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น