โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2560

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน เปิดเผยครั้งแรก จากส่วนลึกพวกเรา ทีมงาน ๑๐ ชีวิต

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน   เปิดเผยครั้งแรก   จากส่วนลึกพวกเรา     ทีมงาน ๑๐ ชีวิต


    วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น.     เปิดเผยครั้งแรก   จากส่วนลึกพวกเรา     ทีมงาน ๑๐ ชีวิต
     ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ที่ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ น. ( หลังเคารพธงชาติ )สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศมาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐. จนย่างเข้าเดือนที่ ๙ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ..เป็นรายการเดียวของเมืองไทย....
      ที่ไม่มีโฆษณามาเกี่ยวข้องและไม่มีการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วยและที่สำคัญไม่มีธุรกิจใดๆทั้งสิ้นที่ไปแอบอ้างหรือหลอกประชาชนชาวไทยและไม่เคยไปแอบอ้างหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานเอกชน ทั้งสิ้น
      รายการคืนคุณให้แผ่นดิน  ผลิตรายการเพื่อแผ่นดินไทย
และเพื่อหน่วยงานราชการ / เพื่อหน่วยงานเอกชน. และ กองทัพไทย  และ. ประชาชนชาวไทยทุกคนที่ชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5 )
      รายการคืนคุณให้แผ่นดินนำเสนอรายการอย่างเที่ยงตรง และ แม่นยำ เพื่อ ชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์
     รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ผลิตรายการจนถึงปัจจุบัน ได้เพราะบุคคลท่านนี้ ที่
ชื่อ   ดร.เศรษฐี จันทร์ศิลา ประธานกรรมการบริหาร รายการคืนคุณให้แผ่นดิน    และ  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัทเศรษฐีปลูกป่าพัฒนาแหล่งน้ำ ( ๒๐๑๔ ) จำกัด  ดร.เศรษฐี  จันทร์ศิลาเป็นคนชอบทำอะไรทุกอย่างปิดทองหลังพระมาช้านาน และท่านเป็นคนใจบุญ และใจดึมาก บุคคล ท่านนี้ไม่ใช่คนรวยตามชื่อของท่านปัจจุบัน..
     ดร.เศรษฐี จันทร์ศิลา มีอาชีพเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้และจำหน่ายต้นไม้ และปลูกป่าให้ผืนแผ่นดินไทย และแจกกล้าต้นไผ่ให้เยาวชนไทยไปปลูกเพื่อเป็นการเสริมรายได้เพื่อการศึกษาและให้เยาวชนไทยรู้จักการรักต้นไม้และใช้เวลาว่างเพื่อให้มาสนใจปลูกป่า
      ดร.เศรษฐี จันทร์ศิลา ต้องการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่ท่านได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยและค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกเทปจากหยาดเหงื่อของ
      ดร.เศรษฐี จันทร์ศิลา รับผิดชอบในการผลิตรายการมาโดยตลอด
      ดังนั้นวันนี้ ทีมงานรายการคืนให้แผ่นดินขอเขียนข้อความผ่านทางสื่อโซเซียลและผู้ใหญ่ทุกท่านรับทราบและบอกผ่านถึงดร.เศรษฐี จันทร์ศิลารับทราบจากใจพวกเราทีมงาน ๑๐ ชีวิต

        ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน  ๑๐ ชีวิต ขอกราบแทบเท้าขอบคุณ ดร.เศรษฐี  จันทร์ศิลา ที่อบรมสั่งสอนพวกเราทีมงานทุกคนและให้ทีมงานทุกคนได้มีงานผลิตรายการที่ดีเพื่อผู้ชมทางบ้านและให้พวกเราทีมงานทุกคนรับใช้ผืนแผ่นดินไทยและให้ทีมงานทุกคนรู้จักการปลูกป่าและผลิตรายการเพื่อคืนคุณให้แผ่นดินที่แพร่ภาพออกอากาศมาจนถึงปัจจุบันนี้
      ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินขอแจ้งให้ทุกท่านทางสื่อโซเซียลรับทราบว่า
      บุคคลที่อยู่เบื้องหลังในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินตลอดเวลาที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ น .ดร. เศรษฐี จันทร์ศิลา บุคคลนี้ บุคคลเดียว
         และ    ที่สำคัญรายการ คืนคุณให้แผ่นดินต้องกราบขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและผู้บริหารทุกท่านสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกที่ให้โอกาสรายการคืนคุณให้แผ่นดินผลิตรายการ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ มา ณ โอกาสนี้ด้วย          ตัวแทนทีมงาน ๑๐ ชีวิต            รายการคืนคุณให้แผ่นดิน
                                 ศิริพร จงศิริ ( เอ๋ )    

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น