โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560

สหกรณ์ จ.นราธิวาส เตรียมรื้อระบบการบริหารงานของชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันชายแดนใต้ นิคมบาเจาะ หลังมีปัญหายืดเยื้อมานาน 8 ปี เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพน้ำมันปาล์มนราธิวาส สร้างเสริมรายได้


สหกรณ์ จ.นราธิวาส เตรียมรื้อระบบการบริหารงานของชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันชายแดนใต้ นิคมบาเจาะ หลังมีปัญหายืดเยื้อมานาน 8 ปี เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพน้ำมันปาล์มนราธิวาส สร้างเสริมรายได้
     ณ ชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันชายแดนใต้ จำกัด (นิคมบาเจาะ) ตั้งอยู่เลขที่ 99 ม.3 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางฟาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์ จ.นราธิวาส ผู้บริหารสหกรณ์ชุมนุมปาล์มน้ำมันชายแดนใต้ นักธุรกิจชาวมาเลเซียพร้อมคณะ


      ได้เดินทางมาตรวจโรงงานทะลายปาล์มน้ำมันดังกล่าวเพื่อฟื้นฟูให้กัลป์มาดำเนินการได้ตามปกติ หลังพบมีปัญหาการบริหารงานภายในจนต้องปิดโรงงานไปชั่วคราวเมื่อหลายเดือนก่อน อีกทั้งทางโรงงานยังประสบปัญหาด้านการเงินลงทุนและซ่อมแซมอุปกรณ์หนักที่เสื่อมสภาพลงตามอายุการใช้งานมานานกว่า 8 ปี

      เพื่อนำข้อมูลมาถกพร้อมนำเสนอหน่วยเหนือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์และปรับปรุงสภาพโรงงานให้สามารถดำเนินการได้ตามปกติและแก้ปัญหาผลผลิตปาล์มล้นตลาดรวมทั้งแก้ปัญหาการนำผลผลิตปาล์มไปจำหน่ายยังต่างพื้นที่ ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้มาก อีกทั้งโรงงานดังกล่าวยังรับซื้อผลผลิตปาล์มในราคาที่เท่าเทียมกับโรงอื่นๆในต่างจังหวัดและสามารถรองรับผลผลิตปาล์มในพื้นที่และต่างถิ่นได้เป็นจำนวนมากอีกด้วย

      นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เดิมทีนั้น โรงงานปาล์มชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันขายแดนใต้บริหารงานโดยนิคมสหกรณ์บาเจาะแห่งเดียว แต่หลังจากที่ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจ่ายขาดให้กับพี่น้องสหกรณ์ จ.นราธิวาส จึงได้สร้างโรงงานจนแล้วเสร็จเมื่อปี 2552

       พร้อมมอบให้นิคมสหกรณ์บาเจาะเป็นผู้บริหารจัดการมาโดยตลอดระยะเวลา 8 ปีเศษ และเกิดปัญหากระบวนการบริหารและการจัดการโรงงานนิคมสหกรณ์บาเจาะที่ผ่านมานั้นคณะกรรมการบริหารขาดทักษะในเรื่องของการบริหารการจัดการและเรื่องธุรกิจโรงงาน จึงทำให้เกิดปัญหาคุณภาพของผลผลิตออกมาไม่ดี คุณภาพผลผลิตต่ำ จึงขายได้ราคาไม่สูง และยังขาดสภาพคล่องในด้านการจัดการโรงงาน
      ในส่วนของการแก้ปัญหาในทุกๆด้านนั้น นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์ จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า จากผลการถอดบทเรียนในปัญหาต่างๆตลอดระยะเวลา 8 ปี เศษที่ผ่านมา ขณะนี้ได้ยกระดับการบริหารการจัดการเป็นรูปแบบใหม่ในลักษณะของชุมนุมสหกรณ์ คือ นำสหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มทั้งหมดในจังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี มาจัดตั้งเป็นชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันชายแดนใต้ และจัดบอร์ดผู้บริหารใหม่ขึ้นมาอีก 1 ชุด เข้ามาบริหารจัดการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

      ซึ้งในรอบนี้ด้วยความที่ได้มีประสบการณ์จากการศึกษาปัญหาตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา จนสามรรถถอดบทเรียนออกมาเป็นข้อๆพร้อมจุดอ่อนต่างๆที่เกิดขึ้น จึงสามารถอุดและปกปิดส่วนนั้นให้หมด อาทิเช่น เรื่องปาล์มทะลายดิบที่เข้ามาสู่ระบบโรงงานนั้น

      ต้องทำการชี้แจงให้เข้าใจกับเกษตรกรให้ตัดปาล์มที่มีคุณภาพเท่านั้นและมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ดีรวมถึงลานเทต้องคัดเลือดปาล์มที่ดีป้อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปต่างๆและขั้นตอนการควบคุมในแต่ละขั้นตอนต้องเพิ่มทักษะกับพนักงานโรงงานทั้งหมดพร้อมพัฒนากระบวนการผลิตให้ครบวงจรให้มากที่สุด เพื่อสร้างคุณภาพของผลผลิตน้ำมัน CPO ให้มีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน.

     ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น