โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

พัทลุง ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (ชมคลิป)

พัทลุง ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (ชมคลิป)

        วันนี้ (26 กันยายน 2560) ที่บริเวณป่าชายเลนหมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 


        ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ รณรงค์ ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก รวมทั้งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         โดยจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินโครงการปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 และล่าสุดได้ดำเนินการปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ที่บริเวณแปลงปลูกบ้านนอกทุ่ง หมู่ที่6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง


            สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการขยายพื้นที่ดำเนินการจากการดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งการปลูกป่าเป็นกิจกรรมที่สนองพระราชกรณียกิจและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จะได้ทรงเห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่า ดังพระราชดำรัสที่ว่า พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่สร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” 

............................................

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น