โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ร่วมกับหน่วยทหาร ตำรวจ จัดค่ายส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และปลูกป่า ต้นไม้จิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าถวายพ่อ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ร่วมกับหน่วยทหาร ตำรวจ จัดค่ายส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และปลูกป่า ต้นไม้จิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าถวายพ่อ

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 จัดค่ายส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และปลูกป่า ต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าถวายพ่อ ซึ่งเป็นค่ายบูรณาการกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ครบทั้งทุกด้าน การพัฒนาด้านสมอง ด้านการคิด พัฒนาจิตใจ และพัฒนาทักษะการปฏิบัติ

              โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 24 โรงเรียน จำนวน 180 คน ครอบคลุ่ม 5 อำเภอในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ได้แก่ อำเภอสุคิริน อำเภอแว้ง อำเภอตากใบ อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอสุไหงโก-ลก การอบรมใช้เวลา 2 วัน 1 คืน ณ วัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุพจน์  มณีรัตนโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด


               ดร.วราภรณ์  แก้วสีขาว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายอำนวยการค่ายกล่าวรายงานว่า มีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้แทนหน่วยทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โอกาสนี้ พระครูประโชติรัตนานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลสุไหงปาดี เจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพ ร่วมพิธีด้วย ทั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ให้ความรู้ในกิจกรรม เยาวชนคนรักชาติ ให้เด็กได้เรียนประวัติศาสตร์ชาติไทย จากกิจกรรมมายากล และตัวตลก

              พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมนันทนาการ การรู้จักเพื่อนใหม่ เรียนรู้การปรับตัวกับสังคมใหม่ได้อย่างมีความสุขและนักเรียนในค่ายส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าต้นไม้จิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าถวายพ่อ เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันดีงามให้แก่เด็กและเยาวชนที่กำลังจะเติบโตเป็นกำลังของชาติ โดยการเดินตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และสานต่อพระราชปนิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงรับสั่งให้ร่วมกันปลูกป่า รักษาความอุดมสมบูรณ์ให้บ้านเมือง             ซึ่ง การปลุกป่าในครั้งนี้ ได้ร่วมกันปลูกต้นพิกุล ต้นพะยูง จำนวน 289 ต้น บริเวณอ่างเก็บน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี โดยมีนายรุ่งเรือง  ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี ผู้แทนหน่วยทหาร ตำรวจ ร่วมกิจกรรม ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น