โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

กระบี่ เทศบาลคลองพนพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เพื่อพัฒนาให้เป็นตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (ชมคลิป)

กระบี่ เทศบาลคลองพนพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เพื่อพัฒนาให้เป็นตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (ชมคลิป)

          วันที่ 18 ก.ย. 60 ที่สนามโรงเรียนบ้านทุ่งครก ต.คลองพนพัฒนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 โดยมีนายณพรวิศิษฏ์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีตำบลคลองพนพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิด นายสุธรรม หญ้าปรัง กล่าวรายงาน นายประเพียร จันทร์เจริญพร้อมรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา          และผู้สูงอายุ จาก 6 หมู่บ้านในตำบลคลองพนพัฒนา และชาวบ้านตำบลคลองพนพัฒนาเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และเพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสนุกสนานแก่ผู้สูงอายุ

          ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีการประกวดขับรองแง็ง ประกวดขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมประกวดและแข่งขัน จำนวน 6 หมู่บ้านในตำบลคลองพนพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย หมู่ที่ 5 บ้านมูสา  หมู่ที่ 9 บ้านท่ามะพร้าว  หมู่ที่ 10 บ้านคลองไคร  หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งครก  หมู่ที่ 13 บ้านคลองยี่เหร่ และหมู่ที่ 14 บ้านคลองไครใต้


         นายณพรวิศิษฏ์ ผลเงาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2560 นี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา เพื่อดำเนินการดูแลส่งเสริมสุขภาพเน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวซึ่งเป็นการดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่สุขภาพดีสุขภาพไม่ดีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นชุมชนผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง โดยจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อพัฒนาให้เป็นรูปแบบตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ต่อไป

ขอบคุณ ข้อมูลข่าว / ภาพ

มโนธรรม  ใจหาญ  จ.กระบี่  รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น