โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

นราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัด พบปะหัวหน้าส่วนราชการในกิจกรรมเสวนายามเช้า ประจำเดือนกันยายน 2560 พร้อมเชิญชวนสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อีกทั้งประชาสัมพันธ์การจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2560 วันที่ 19-25 กันยายน 2560


  นราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัด พบปะหัวหน้าส่วนราชการในกิจกรรมเสวนายามเช้า ประจำเดือนกันยายน 2560 พร้อมเชิญชวนสมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อีกทั้งประชาสัมพันธ์การจัดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2560 วันที่ 19-25 กันยายน 2560


           วันนี้ (6 ก.ย.60) นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีนายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ  สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง  เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส พลตรี วิชาญ สุขสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พลตำรวจตรี มนัส ศิกษมัต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส นาวาเอก เลอศักดิ์  คชนันทน์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นายซาฟีอี  เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส นายกูเซ็ง  ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

              นายสิทธิชัย  ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า วันพุธที่ 1 และวันพุธที่ 3 ของทุกเดือน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งในช่วงเดือนกันยายนนี้ มีเรื่องสำคัญ ๆ เช่น การเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 13 อำเภอ โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสมัคร ซึ่งมีให้เลือก 8 ประเภทงาน ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อคามปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ทั้งนี้ภาพรวมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีผู้สมัครเป็นจิตอาสารวมทั้ง 8 ประเภทงานแล้ว 7,495 คน

           ที่สำคัญในช่วงวันที่ 19-25 กันยายน  จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับทุกภาคส่วนได้กำหนดจัดงานของดีเมือง ประจำปี 2560  ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส โอกาสเดียวกันนี้ขอเชิญเฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 18-22 กันยายน  นอกจากนี้จะมีการจัดงาน OTOP ทั่วไทยประสานใจสู่แดนใต้ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน ที่สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก การจัดตลาดนัดเกษตรชายแดนใต้ วันที่ 9-11 กันยายน 2560 ที่บริเวณถนนภูผาภักดี อำเภอเมืองนราธิวาส  เป็นต้น              ด้านพลตรี วิชาญ  สุขสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ในฐานะผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเสวนาครั้งนี้ กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาส ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการทำงานประสานกันในจังหวัดลุล่วงด้วยดี ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม จังหวัดนราธิวาส ซึ่งประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส สถานีวิทยุกระจายเสียง 912 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ สัสดีจังหวัด และกรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยานิวัฒนา พร้อมสนับสนุนงานของทุกส่วนราชการ

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น