โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นพ. ยลชัย จงจิระศิริ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๕ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร หัวข้อ Thailand ๔.๐ : Smart BMA Hospital “โรงพยาบาล กทม. ทันสมัย ก้าวไกลสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐”

นพ. ยลชัย จงจิระศิริ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๕ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร หัวข้อ Thailand ๔.๐ : Smart BMA Hospital “โรงพยาบาล กทม. ทันสมัย ก้าวไกลสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐” 
         เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นพ. ยลชัย จงจิระศิริ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๕ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร หัวข้อ Thailand ๔.๐ : Smart BMA Hospital “โรงพยาบาล กทม. ทันสมัย ก้าวไกลสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐”


         โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง (ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ,พญ.วันทนีย์ วัฒนะ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) ,นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์)

      เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย ขานรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และบริบทของสำนักการแพทย์ในด้านความก้าวหน้าด้านการรักษาพยาบาล ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น