โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

"ราชิต สุดพุ่ม" รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน - วิ่ง มินิมาราธอน ชมวิถีชีวิตตาชี ชิมผลไม้หลากรสและของดีเมืองยะหา


"ราชิต สุดพุ่ม" รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน - วิ่ง มินิมาราธอน ชมวิถีชีวิตตาชี ชิมผลไม้หลากรสและของดีเมืองยะหา      เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 07:00 น.นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน - วิ่ง มินิมาราธอน ชมวิถีชีวิตตาชี ชิมผลไม้หลากรสและของดีเมืองยะหาและกิจกรรมเปิดฝายมีชีวิต ณ.บริเวณตลาดนัดหมู่ที่2 ตำบลตาชี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พ.ต.สมพล  ปานกุล ผบ.ฉกยะลาให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดฝายมีชีวิต ตำบลตาชี รวมทั้งกิจกรรมการสร้างสัมพันธ์กับส่วนราชการและพี่น้องประชาชนจากประเทศมาเลเซีย

      ตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity)  โดยมีจุดสตาร์ท ณ.บริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา และสิ้นสุดที่บริเวณฝายมีชีวิต  หมู่ที่ 2 ต.ตาชี  โดยมี นายชัยชนะ กฤตยานาถ นายอำเภอยะหา/ผอ.ศปก.อ.ยะหา  ให้การต้อนรับประธานในพิธีและคณะ  พร้อมด้วย พ.อ.อภิชัย  เรืองฤทธิ์ ผบ.ฉก.ทพ.47
        ปลัดอำเภอยะหา  นายอนันต์พงษ์  โฆษิตโภคินัน  กำนันตำบลตาชี  ร.ท.ธำรงค์  รักเรืองรัตน์  ผบ.ร้อย.ทพ.4707 ผู้ใหญ่บ้าน ทีมงานฝ่ายปกครอง  ส่วนราชการในพื้นที่  พี่น้องประชาชนจากประเทศมาเลเซีย ทีมบัณทิตอาสาอำเภอยะหาประชาชนในพื้นที่อำเภอยะหา/พื้นที่ตำบลตาชี ได้ร่วมพิธีเปิด และร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วนมีความสนุกสนาน และมีความประทับใจในการต้อนรับที่อบอุ่น สัมผัสวิถีตาชีอันเป็นอัตลักษณ์โดดเด่นของประชาชนตำบลตาชีเป็นอย่างดียิ่ง

  ขอบคุณ มูกะตา  หะไร  ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น