โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมทุกระดับในพื้นที่ ให้ความสำคัญการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม พร้อมย้ำต้องทำงานเชิงรุกให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน


รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมทุกระดับในพื้นที่ ให้ความสำคัญการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม พร้อมย้ำต้องทำงานเชิงรุกให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน 


       นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดการประชุมเสวนาเพื่อการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ห้องประชุมโสภาพิสัย ชั้น 6 โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานระหว่างกัน ซึ่งมีนายฉัตรชัย อุสาหะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้อง กว่า 100 คน ร่วมในพิธี

       นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ถือได้ว่าเป็นการแบ่งเบาภาระการร้องเรียนขึ้นศาลได้เป็นอย่างมาก ที่สำคัญ คือ ความรวดเร็วในการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ให้ระลึกไว้เสมอว่าความล่าช้า คือความไม่เป็นธรรม รวมถึงทำความจริงให้กระจ่าง ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้รับทราบร่วมกัน ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเป็นแกนกลางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ อีกทั้งนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอยู่บ่อยครั้ง ขอให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวด้วย


          รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ฝากถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยว่า การมาขอความเป็นธรรมต้องมาด้วยใจสะอาด เพราะบางครั้งไม่ใช่ความเดือนร้อน มีเจตนาเพื่อกลั่นแกล้งให้ได้ประโยชน์กับตนเอง โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายและความเป็นธรรมในสังคม 


       อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมทุกระดับ พร้อมให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนได้ทุกเรื่องตลอดเวลา

        ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น