โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต. รายงานตัวเป็นคนดี ตามขั้นตอนตามกฎหมาย เพื่อเข้าร่วมสร้างสันติสุข 25 ราย

ผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงในพื้นที่ จชต. รายงานตัวเป็นคนดี ตามขั้นตอนตามกฎหมาย เพื่อเข้าร่วมสร้างสันติสุข 25 ราย

         เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2560  ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานรับรายงานตัวตัวราษฎร เพื่อเข้าร่วมในการเสริมสร้างยะลาสันติสุข 25 ราย โดยมี พล.ต.สมพล ปานกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พ.ต.อ.สุวัฒน์ วงศ์ไพบูลย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา รองประธานคณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ยะลาสันติสุข เข้าร่วม

        ทั้งนี้ทางจังหวัดยะลา ได้กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ โดยยึดแนวทางการดำเนินงานและน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ซึ่งการดำเนินงานตามแนวทางของศูนย์ยะลาสันติสุข ได้จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 มาตรา 58 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน เพื่ออำนวยความเป็นธรรมจากการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐหรือราษฎรที่หลงผิด หรือไม่ได้มีเจตนากระทำความโดยตรง เพื่อให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดี หรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองตามขั้นตอนตามกฎหมาย ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน มีผู้มารายงานตัวแล้ว จำนวน 279 ราย

         วันนี้ได้มีราษฎรมารายงานตัวเพื่อประสงค์เข้าร่วมสร้างความสันติสุขให้บังเกิดขึ้นในจังหวัดยะลาอีก จำนวน 25 ราย ประกอบด้วย 1.ราษฎรที่สงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความรุนแรง แต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับ จำนวน 12 ราย , 2.ราษฎรที่สงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความรุนแรง และถูกหมายจับตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ปัจจุบันได้เข้าสู่กระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายแล้ว จำนวน 4 ราย , 3.ราษฎรที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงฯ และอยู่ระหว่างการประกันตัวในชั้นศาล ซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกับทางราชการในการเสริมสร้างยะลาสันติสุขให้บังเกิดขึ้นในจังหวัดยะลา จำนวน 1 ราย , 4.ราษฎรที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงฯ พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องและมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกับทางราชการในการเสริมสร้างยะลาสันติสุขให้บังเกิดขึ้นในจังหวัดยะลา จำนวน 2 ราย , 5.ราษฎรที่ตกเป็นจำเลยในคดีความมั่นคงและปัจจุบันศาลได้พิจารณายกฟ้อง แต่มีความหวาดระแวงอยู่ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต เมื่อทราบนโยบายศูนย์ยะลาสันติสุข จึงมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกับทางราชการในการเสริมสร้างยะลาสันติสุขให้บังเกิดขึ้นในจังหวัดยะลา จำนวน 6 ราย


         ซึ่งภายหลังที่บุคคลทั้ง 25 ราย ได้เข้าร่วมแสดงตนและทราบถึงแนวทางศูนย์ยะลาสันติสุขแล้ว จะมียอดราษฎรที่เข้าร่วมทั้งหมด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 304 ราย ซึ่งในนามศูนย์ยะลาสันติสุข จะให้ความเป็นธรรมกับตนเองและครอบครัวเพื่อร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น