โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใต้การนำของนายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา จัดทำโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใต้การนำของนายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา จัดทำโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน


       เมือวันที่ 14ก.ค.2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ภายใต้การนำของนายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา จัดทำโครงการ อบจ.ยะลา ร่วมใจสานสัมพันธ์ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อคืนความสุขสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560

         มีการพัฒนาศาสนสถานให้เป็นนถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เกิดความเข้าใจอันดีและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง อบจ.ยะลา ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นำศาสนาและประชาชน ณ มัสยิดบือแซง ม.1 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา


ขอบคุณมูกะตา  หะไร ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น