โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้งที่ เตรียมพร้อมรองรับตลาดแรงงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังเติบโตต่อเนื่อง


      รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้งที่   เตรียมพร้อมรองรับตลาดแรงงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังเติบโตต่อเนื่อง      

         พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมนักเรียนโครงการห้องเรียนอาชีพ ณ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีการเปิดเป็นห้องเรียนพิเศษ ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-อาชีพ 

            โดยเป็นความร่วมมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จังหวัดนราธิวาส สำหรับสอนหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน ประกอบด้วย สาขาช่างเชื่อมโลหะ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ ที่เป็นการเตรียมพร้อมในการรองรับตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายบแดนภาคใต้ที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง


              โอกาสนี้พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาคู่MOU และสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพร้อมเปิดผ้าแพรอาคารเรียนอาชีพ และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้น

                ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น