โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวเงียบเหงา(ชมคลิป)

 นราธิวาส ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวเงียบเหงา(ชมคลิป)


นราธิวาส-ศูนย์รับแจ้งการทำงานแรงงานต่างด้าว นายจ้าง บรรยากาศเหงียบเหงา คาดว่าจะทยอยลงทะเบียนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังรัฐบาลผลักดันแรงต่างด้าวออกนอกประเทศ                วันนี้ (25 ก.ค.) ที่อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส บรรยากาศของการเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ตามที่ภาครัฐได้กำหนดมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลน ตามคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่33/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีนายจ้างผู้ประกอบการ ต่างด้าวซึ่งเป็นแรงงานทยอยมาลงทะเบียนบางตา น้อยมาก โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส คอยอำนวยความสะดวก บริการให้คำแนะนำ ในการลงทะเบียน คำขอจ้างแรงงานต่างด้าว ก่อนส่งให้แรงงานต่างด้าวกลับยังประเทศของตนเอง


                นายฉิ้น ประสบพิชัย จัดหางานจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งการทำงานของแรงงานต่างด้าว ก็เพื่อช่วยเหลือนายจ้างและแรงงานต่างด้าว สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนบทกำหนดโทษจะมีผลบังคับใช้สมบูรณ์ หลังวันที่ 1 มกราคม 2561ในส่วนของจังหวัดนราธิวาสได้เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 24กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ซึ่งนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาอยู่แล้ว ซึ่งยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน และไม่มีเอกสารใดๆตามกฎหมาย ให้นายจ้างแจ้งขอจ้างแรงงานต่างด้าว

                และหลังจากนี้จะดำเนินการตรวจสอบ คัดกรองความสัมพันธ์ของนายจ้างและลูกจ้างต่อไป ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาส มีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั้งสิ้น 2,183 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงาน 3 สัญชาติ คือ สัญชาติเมียนมา 1,803 คน สัญชาติลาว 103 คน และสัญชาติกัมพูชา 277 คน คาดว่าจะมีนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจะทยอยมาลงทะเบียนเพิ่มขึ้นมากถึง 50 % ซึ่งน่าจะถึง 1,000 ราย หลังจากเมื่อวานนี้ (24ก.ค.60) นายจ้าง 18 คน แรงงาน ลงทะเบียนแล้ว 134 คน แยกเป็นสัญชาติเมียนมา 127 คน สัญชาติลาว 3 คน และสัญชาติกัมพูชา 4 คน  
ขอบคุณ  ปทิตตา  หนูสันทัด นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น