โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ยะลา นายชัยชนะ กฤตยานาถ ผอ.ศปก.อ.ยะหา ประธานเปิดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์

ยะลานายชัยชนะ กฤตยานาถ ผอ.ศปก.อ.ยะหา ประธานเปิดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 

             เมื่อวันที่  15 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 นายชัยชนะ กฤตยานาถ ผอ.ศปก.อ.ยะหา ประธานเปิดกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ พร้อมด้วย

           นายนาวี สะแปะอิง ผอ.สช.อ.ยะหา กลุ่มงาน (ศว.) ตัวแทน ทพ.47 ตัวแทนตำรวจภูธรยะหา กำลังพล ศปก. สวนราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ 


                การจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 15 - 16 ก.ค. 60 มีกิจกรรมทั้งภาคเวที  และภาคสนาม ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา

            ขอบคุณ มูกะตา หะไร  ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น