โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ปีที่ 5

นราธิวาส พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ปีที่ 5

      วันนี้ (12 กรกฎาคม 2560) ที่ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560 (ฮ.ศ.1438) โดยมีผู้แทนกรมการปกครอง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ศอ.บต. กอ.รมน. ผู้ประกอบกิจการฮัจย์  หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ


     นายสุรพร  พร้อมมูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า  นับเป็นปีที่ 5 แล้วที่รัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับจังหวัดนราธิวาส และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง  เดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสสู่เมืองมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย

    โดยในปีนี้ มีจำนวน 4 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม วันละ 2 เที่ยวบิน ทั้งนี้จากการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อม สามารถดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ โดยเฉพาะการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ทำให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัวในการทำงาน

     สำหรับเทศกาลฮัจย์ ปี 2560 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้มีมติมอบหมายให้ บริษัทการบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติรับผิดชอบในการขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ชาวไทยเต็มจำนวนแต่เพียงฝ่ายเดียว เพื่อไม่ให้ผู้แสวงบุญเดินทางกระจัดกระจาย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการของประเทศซาอุดิอาระเบีย

      ขอบคุณทีมข่าว..ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น