โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมโครงการพาคนกลับบ้านกว่า 1000 คนในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมคืนคนดี สู่สังคมSat Zero (ชมคลิป)

นราธิวาส พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมโครงการพาคนกลับบ้านกว่า 1000 คนในจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมคืนคนดี สู่สังคมSat Zero  (ชมคลิป)


วันนี้ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอ เมือง จังหวัด นราธิวาส พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม โครงการพาคนกลับบ้าน "คืนคนดี สู่สังคม" เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่น แก่ผู้หลงผิดได้เข้าร่วมโครงการตามกระบวนการขั้นตอน ของกฏหมาย และใช้ชีวิตอย่างปกติสุข คืนสู่ครอบครัวอันเป็นที่รัก พร้อมทั้งมอบบัญชีที่ได้รับการปลดเปลื้องพันธะทางกฏหมายเรียบร้อยแล้วให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
  โดยมี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พลตรีวิชาญ  สุขสง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส นาวาเอกเลอศักดิ์  คชนันท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ พ.ต.อ.กองอรรถ สุวรรณขำ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนผู้เข้ารวมพัฒนาชาติไทย ผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,066 คน

พลโทปิยวัฒน์. นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม คืนคนดี สู่สังคม ตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้ดำเนินโครงการพาคนกลับบ้าน ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ได้มีการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจจนเกิดความเชื่อมั่น ซึ่งพี่น้องผู้หลงผิดสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

 โดยทางจังหวัดนราธิวาสมีจำนวนทั้งสิ้น 2,066 คน โดยปัจจุบันพี่น้องส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกระบวนการตามขั้นตอน ตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้พี่น้องที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ในโอกาสนี้ ทาง กอ.รมน.ภาค 4 สาวนหน้า จึงได้จัดกิจกรรมส่งคนเหล่านี้กลับคืนสู่ครอบครัวอันเป็นที่รัก เป็นพลเมืองที่ดีต่อไปในอนาคต     สำหรับในวันนี้ได้มีการบรรยายจากผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา ร่วมถึงได้มอบบัญชีผู้ที่ได้รับการปลดเปลื่องพันธะทางกฏหมาย ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,924 คน


        ในโอกาสนี้   นายยูกิปลี ราเซ๊ะ ประธานพาคนกลับบ้าน อำเภอ เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ได้กล่าวขอบคุณ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และส่วนราชการทุกท่านที่ได้จัดกิจกรรม คืนคนดีสู่สังคมขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านมีความรู้สึกยินดี และปลาบปลื้มเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และขอคำมั่นสัญญาว่า จะช่วยเหลือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และพร้อมที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการพาคนกลับบ้าน ให้ผู้เห็นต่างจากรัฐได้กลับมาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่อไป

ขอบคุณ ปทิตตา  หนูสันทัด นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น