โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

สรุปผล การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก

สรุปผล การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลก

                                                          

 ประกาศสรุปผลการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่ อ.สุไหงโก-ลกเมื่อวันศุกรที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปลายสยาม ชั้น 10 โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

โดยได้รับเกียรติจาก นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสิ้น 167 คน 

โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวิศกรรม โดยทางโครงได้นำไปประกอบการศึกษาต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น