โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รมว.กระทรวงยุติธรรม มอบนโยบาย เร่งแก้ปัญหายาเสพติด 3 เดือน ทุกจังหวัดสถานการณ์ต้องดีขึ้น

 พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รมว.กระทรวงยุติธรรม มอบนโยบาย เร่งแก้ปัญหายาเสพติด 3 เดือน ทุกจังหวัดสถานการณ์ต้องดีขึ้นพ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รมว.กระทรวงยุติธรรม  มอบนโยบายงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด มุ่งหวังเร่งรัด เล็งวัดผลภายใน 3 เดือน เตือน ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ ทุกจังหวัดสถานการณ์ต้องดีขึ้น เป้าหมาย ประชาชน เชื่อมั่น พึงพอใจ แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน

 //////////////          

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานแก่ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ประกอบด้วย พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด ในพื้นที่เร่งด่วน 25 จังหวัด


 ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ที่แต่งตั้งคณะกรรมการฯชุดเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่มีการกำหนดขอบเขตการวัดผลงานในระยะเร่งด่วน 3 เดือน  (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567) ที่ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 10-09 (Auditorium) ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม และสำหรับจังหวัดอื่น ๆ อีก 52 จังหวัด จะมีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาล ได้กำหนดการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระของชาติ เพราะปัญหายาเสพติดได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประชาชน ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการฯชุดนี้ ก็เพื่อติดติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล และต้องการลดความรุนแรงของปัญหานี้ให้ได้โดยเร็ว ต้องเห็นผลในกำหนดระยะเวลา 90 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่สีแดงที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง 25 จังหวัด โดยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เด็ดขาด ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติสำเร็จตามเป้าหมาย และจะลงโทษกับเจ้าหน้าที่ที่บกพร่องและละเลยในการปฏิบัติ

 

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวอีกว่า เพื่อให้ดำเนินการในช่วง 3 เดือนเห็นผลเป็นรูปธรรม ตนขอมอบนโยบาย ดังนี้ 1.รัฐบาลมุ่งหวังแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประสบผลสำเร็จ ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ และเกิดความเชื่อมั่น 2.เป้าหมายสูงสุด คือ การลดผลกระทบ หรือ ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย 3.บริหารกลยุทธ์การขับเคลื่อนให้ดี ไม่ต่างคนต่างทำ  4.การแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการ ของประชาชนมากที่สุด

 คือการแก้ไขปัญหาหน้าบ้าน หรืออีกนัยหนึ่ง ปัญหาแพร่ระบาด หรือ ปัญหาผู้เสพ 5.มีการวัดผลของการสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน ว่าเป็นอย่างไร ในทุกเดือน 6.ทุกจังหวัดจัดส่งแผนปฏิบัติการฯมาให้สำนักงาน ป.ป.ส. และให้ปฏิบัติโดยเร็ว และให้ทุกจังหวัด นอกเหนือจาก 25 จังหวัดเป้าหมาย ยึดเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน 7.ให้มีการเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่เป้าหมาย 8. ปฏิบัติการในวงกว้างพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างผลในวงกว้าง

"ในบางพื้นที่ อาจสร้างพื้นที่ต้นแบบ Sand Box ในการขับเคลื่อน การปฏิบัติเพื่อมุ่งลดปัญหายาเสพติด"

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ระบุแนวทางเบื้องต้นของการเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ว่า ขอความกรุณาผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พิจารณาการตั้งคณะกรรมการเพื่อการคัดกรอง นำผู้ถูกคุมประพฤติ ที่มีกว่า 1.5 แสนคน เข้ารับการบำบัดที่อาจได้รับเงื่อนไขจากคำสั่งของศาล ซึ่งเชื่อว่า การเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใน 3 เดือนความกังวลของประชาชนกับปัญหายาเสพติดนี้จะหมดไป

นอกจากนี้ สิ่งที่อยากเห็นความเคลื่อนไหว 4 เรื่องของแต่ละพื้นที่ ในช่วง 3 เดือน ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย 1. อยากเห็นประชาชนลุกขึ้นมาประกาศต่อสู้ปัญหายาเสพติด 2. อยากเห็นการปฏิบัติกวาดล้างผู้ค้ารายใหญ่ ผู้ค้ารายย่อย และการพิจารณาในการตั้งหน่วยข่าวกรองทางการเงิน ที่อาจประสานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), กรมสรรพากร 3.การจัดโครงสร้างทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอของแต่ละพื้นที่ 4.การดูแลคนในระบบคุมประพฤติ และระบบราชทัณฑ์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหลักการจาก 5 เม็ด เป็น 1 เม็ด การดำเนินคดีกับผู้ครอบครองยาเสพติด ที่มีโทษจำคุก 15 ปี จะส่งผลให้เรือนจำต้องรองรับจำนวนผู้ต้องหาที่เพิ่มมากขึ้น 


ด้าน พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ชี้แจงให้ทั้ง 77 จังหวัดทราบถึง เป้าหมายหรือการวัดภาพรวมของปฏิบัติการ โดย 4 เป้าหมายที่ สำคัญ คือ 1. กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดคือ นักค้ารายสำคัญ นักค้ารายย่อย เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ผู้มีอาการทางจิตเวชจากยาเสพติด ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในกระบวนการยุติธรรม 

และพื้นที่ สถานบันเทิง สถานประกอบการ และพื้นที่รอบสถานศึกษา ต้องได้รับการแก้ไข 2. สถานการณ์ยาเสพติดต้องลดลงทุกจังหวัด 3.ความเชื่อมั่นจากประชาชนในแต่ละจังหวัดต้องดีขึ้น และ 4. ความพึงพอใจของประชาชนชนในแต่ละจังหวัดต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดสูงขึ้น โดยวัดผลจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยสถาบันวิชาการและสำนักงานสถิติแห่งชาติ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น