โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2567

ศปพร.ขับเคลื่อนงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส🌿(มีคลิป)

 ศปพร.ขับเคลื่อนงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส🌿(มีคลิป)
📝เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 0900 น. ที่ วัดโต๊ะโม๊ะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  พันเอก กําธร ศรีเกตุ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 / หัวหน้าคณะทำงานฯที่ 3 เป็นผู้แทน พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางลงพื้นที่ เพื่อถวายเครื่องสังฆทาน แก่พระสงฆ์


 ตามโครงการเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง กิจกรรมการสนับสนุนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ในพื้นที่ล่อแหลม เสี่ยงภัย ไม่สามารถบิณฑบาตได้ รวมถึงได้สอบถามความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ และการปฏิบัติศาสนกิจ

 พร้อมทั้ง เยี่ยมชมศาลาทรงงาน ภายในวัดโต๊ะโม๊ะ  ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2548 

และเดินทางต่อไปยัง องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดทำป้าย และรั้วล้อมต้นไม้ทรงปลูก ตามกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณต้นไม้ทรงปลูก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้ทรงเสด็จปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 


และได้ทรงปลูกต้นไม้ในสถานที่ต่างๆ ที่ได้ทรงเสด็จปฎิบัติพระราชกรณียกิจ จึงจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาต้นไม้ทรงปลูกไม่ให้เสื่อมโทรม เป็นระเบียบ สง่างาม ตลอดจนประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ในการกำกับดูแล ต้นไม้ทรงปลูกให้เจริญเติบโตงอกงาม “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ต้นไม้ทรงปลูกให้อยู่คู่กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (พระนามในขณะนั้น) ทรงปลูกต้นศรีตรัง

 เมื่อครั้งพระราชดำเนินมาทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อพุทธศักราช 2521 โดยมี ฝ่ายอำนวยการการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วย นาย มนัส ตั้งใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง และนางสาว ณปภัช ล้อมพิมาย นักพัฒนาสังคม จนท.นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ 


▶️จากนั้นพันเอก กําธร ศรีเกตุ หัวหน้าคณะทำงานฯ ที่ 3  พร้อมคณะ เดินทางต่อไปยัง กลุ่มศิลปาชีพแกะสลักไม้บ้านเล็กในป่าใหญ่ ตรวจเยี่ยม พบปะ สานสัมพันธ์สมาชิกศิลปาชีพ รวมทั้งได้สอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ตลอดจนได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมสนับสนุนวัสดุโครงการศิลปาชีพ และถุงผ้าในกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิลปาชีพ ให้กับสมาชิก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งกลุ่มศิลปาชีพแกะสลักไม้บ้านเล็กในป่าใหญ่ จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2530 


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกร และสมาชิกนิคมสร้างตนเองสุคิริน ณ วัดโต๊ะโม๊ะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พระองค์ทรงเห็นว่าในพื้นที่ ตำบลภูเขาทองมีฝนตกชุก ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ทุกวัน และราษฎรในพื้นที่ตำบลภูเขาทอง เป็นผู้อพยพมาจากภาคอีสาน


 ซึ่งมีความรู้ ความชำนาญในด้านงานฝีมือ เป็นอย่างดี ซึ่งได้แก่ การทอผ้า การปักผ้า และ การแกะสลักไม้ จึงทรงรับให้เป็นสมาชิกโครงการศิลปาชีพ เพื่อเป็นอาชีพเสริม จะได้มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว โดยกลุ่มศิลปาชีพแกะสลักไม้ บ้านเล็กในป่าใหญ่ได้ดำเนินงานจัดทำชิ้นงานตามรายการสินค้า จากกองงานศิลปาชีพ สำนักพระราชวัง โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประสานงานร่วมกับ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ดำเนินการเป็นผู้รวบรวมนำส่งไปยัง สำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา 


▶️และได้เดินทางต่อไป ยังฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านไอร์ปาโจ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พบปะ สมาชิกฟาร์มตัวอย่างฯ ตลอดจนได้มอบเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร, พันธุ์แพะ, พันธุ์ไก่ และอุปกรณ์ ตามกิจกรรมส่งเสริมการทำการเกษตร การทำปศุสัตว์ และการทำประมง เพื่อเป็นการสืบสาน ต่อยอด ขับเคลื่อน งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป ◀️

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น