โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567

อดีตปลัดกระทรวงการคลัง แนะดึงเงินเข้ากองทุนวิสาหกิจเพื่อสังคมจากบัญชีธนาคารที่ไม่เคลื่อนไหว และเงินจากกองสลากที่ไม่มีผู้มารับรางวัล (มีคลิป)

 อดีตปลัดกระทรวงการคลัง แนะดึงเงินเข้ากองทุนวิสาหกิจเพื่อสังคมจากบัญชีธนาคารที่ไม่เคลื่อนไหว และเงินจากกองสลากที่ไม่มีผู้มารับรางวัล (มีคลินายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่า วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นการประกอบธุรกิจที่มีเป้าหมายหลักเพื่อสังคม เป็นหลักการบูรณาการร่วมกันระหว่างความสามารถในการประกอบธุรกิจกับอุดมการณ์เพื่อทำประโยชน์ต่อสังคม ตามหลักการ 3 P

กำไร (Profit)

สังคมหรือคน (People)

สิ่งแวดล้อมหรือโลก (Planet) โดยมีความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจเป็นหัวใจสำคัญ

การดำเนินกิจการเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งต้องทำธุรกิจให้มีกำไร เพื่อองค์กรนั้นจึงจะอยู่ยั่งยืนได้ และทำประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้  จึงจำเป็นต้องให้ความรู้ในการบริหารธุรกิจให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม

 

นายสถิตย์ บอกด้วยว่า เพื่อให้การดำเนินกิจการเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน จึงสมควรให้มีการจัดตั้งสถาบันวิทยาการวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงจะต้องมีแหล่งเงินทุน โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่มีในปัจจุบัน ควรสนับสนุนในการให้บริการทางการเงินกับวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นพิเศษ

 

ขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยควรพิจารณาศึกษาเพื่อจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์วิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้

 

และที่สำคัญควรสนับสนุนให้กองทุนวิสาหกิจเพื่อสังคมมีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนกับวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยอาจมีแหล่งที่มาของทุน จากเงินในบัญชีธนาคารที่ไม่เคลื่อนไหวเกิน 10 ปี และจากเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลืที่ผู้ถูกรางวัลไม่ได้ขอรับเงินภายใน 10 ปี

 

นายสถิตย์ ยังกล่าวอีกว่า ด้านการตลาด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ควรสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจเพื่อสังคม ทั้งจัดซื้อผลิตภัณฑ์และในด้านการให้พื้นที่สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจเพื่อสังคม และควรจัดทำแอพพลิเคชั่น เพื่อเป็นช่องทางการตลาด โดยควรใส่ทั้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ สถานที่และการเดินทางไปถึงผลิตภัณฑ์นั้น ตลอดจนการซื้อขายผลิตภัณฑ์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น