โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

นราธิวาส - รวมน้ำใจต้านภัยหนาว มอบไออุ่นสู่น้องชาวดอย ทำดีเพื่อในหลวง (ร 9 ) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (มีคลิป)

นราธิวาส - รวมน้ำใจต้านภัยหนาว มอบไออุ่นสู่น้องชาวดอย ทำดีเพื่อในหลวง (ร 9 ) เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ (มีคลิป)


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส 


       เรารักที่จะทำดีเพื่อคนไทยที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยทุกคน โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ และ ประชาชนชาวนราธิวาส ผู้มีจิตกุศล ร่วมช่วย “รวมน้ำใจต้านภัยหนาว" ปีที่11 "มอบไออุ่นร่วมต้านภัยหนาวสู่น้องชาวดอย” ปีที่ 11 ด้วยมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และสถานีวิทยุอัตตัรฯเรดิโอ มอบเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์การเรียน ช่วยนักเรียน และชาวเขา 2 หมู่บ้าน ในจังหวัดเชียงราย และอีก 1 หมู่บ้าน ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายไพศาล ตอยิบ รองประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษาและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ส่งมอบเครื่องนุ่งห่มละอุปกรณ์การเรียน 


โดยผ่านไปรษณีย์จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์กันหนาว เครื่องเขียน เวชภัณฑ์ยา และข้าวสาร รวมเป็นเงิน 122,430 บาท ซึ่งทางมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา จัดเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมทั้งอีกส่วนหนึ่งจากบุคลากรโรงเรียน นักเรียนในโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิลสามียะห์ และพี่น้องชาวนราธิวาส ผู้มีจิตกุศล ได้ร่วมมือ ร่วมใจกันบริจาคสมทบ เพื่อนำไปมอบให้กับ โรงเรียนศิวิไลพิทยา อำเภอแม่จัน และหมู่บ้านห้วยส้าน(ลีซอ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และศูนย์อิสลามศึกษาแม่ป๋าม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวในห้วงปลายปีมักประสบภาวะความเดือดร้อนจากภัยหนาวอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งชาวนราธิวาสไม่เคยดูดายที่ร่วมบริจาคสมทบในการจัดซื้อสิ่งของต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าถึงแม้พื้นที่เราจะลำบาก แต่เราไม่เคยลืมผู้ที่กำลังประสบภัยหนาว ชาวนราธิวาสยังคงเต็มเปี่ยมด้วยคนที่มีจิตใจดี จิตสาธารณะ พร้อมจะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน สำหรับโครงการ “รวมน้ำใจต้านภัยหนาวสู่น้องชาวดอย” ปีที่ 11 ทีมงานจะเดินทางไปมอบสิ่งของให้ชาวเขาและน้องๆนักเรียนด้วยตนเอง 

พร้อมมีกิจกรรมสันทนาการสร้างความสุขให้น้องอีกด้วย สำหรับสิ่งของที่จะนำไปมอบให้ เช่น ยาสามัญประจำบ้าน ผ้าห่ม ผ้านวมกันหนาว เสื้อผ้า เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ยาสีฟัน สบู่ ข้าวสารอาหารแห้ง ขนม ลูกบอล และอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆ เป็นต้น

       นายไพศาล ตอยิบ ให้สัมภาษณ์ว่า ในทุกปีที่เราทำมา ปีที่ 11 แล้ว ที่เป็นทางการ การรับบริจาคกันมา และสิ่งที่เราภูมิใจ ที่สุด ในฐานะเราเป็นชาวนราธิวาส เราได้ของมาทุกชิ้นทุกบาททุกสตางค์เราเรี่ยไร ได้มาจากเงินของชาวบ้านจากชาวบ้านคนนราธิวาสทุกคน และก็ได้จาก วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ที่เป็นหน่วยงาน โรงพยาบาลกรุงเทพฯหาดใหญ่และอีกหลายหน่วยงาน ร้านค้าที่นราฯ ที่หาดใหญ่ เขาดีใจคอยเราทุกปี แต่ที่คอยเรามากกว่าคือ “ คนบนดอย ” 

และเนื่องในวโรกาส วันที่ 5 ธันวาคม 2566ก็เช่นเดียวกัน ก็ถือว่าเราทำดีเพื่อ “พ่อ” เราทำดีเพื่อ ในหลวง อันเป็นที่รักของเรา ด้วยการทำความดี อยากจะเห็น ภาพแบบนี้ การช่วยเหลือแบบนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สิ่งเรานับถือ สีผิว หรือพื้นที่ ภาค เราไม่ต้องคิดแบ่งครับ ..วันนี้ของทุกปี ในหลวงไม่เคยแบ่งแยกประชากรของพระองค์เลย แล้วเราทำไมต้องแบ่งแยก คนภาคเหนือ คนภาคกลาง คนภาคอีสาน คนนั้นเชื้อชาตินี้ คนโน้น เชื้อชาตินั้น อย่าไปยึด แล้วเราก็หวังว่า การเป็นต้นแบบการทำความดี ถ้าไม่ดีจริงเราคงไม่ทำมาถึง 11 ปี

 เป็นเพราะเราสำนึก พระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวง และพระราชินี ของประเทศไทย ถึงแม้ว่า เราคนเดียวที่ทำอย่างน้อย ก็มีคนที่ทำ แต่ต่อไปก็หวังว่าจะมีคนทำกันต่อไป และขอแนะนำ โรงเรียน อัตตัรกียะห์ ฯและขอขอบคุณ ประชาชนชาวนราธิวาสทุกคน หน่วยงานราชการ ในพื้นที่ ที่ส่งเสริม และที่สำคัญ ขอบคุณ นักเรียนของผม ถึงแม้ว่า ฝนตก แดดร้อนขนาดไหน เขาก็พร้อมทำเพื่อ เป็นแบบที่ดี อยากให้โรงเรียนทุกโรง หน่วยงานทุกหน่วย ได้ร่วมกัน เริ่มต้นด้วยมือของเราเอง      เราจะภาคภูมิใจที่สุด ในสิ่งที่เราทำ ..

      โรงเรียน อัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์  ถนน ตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 T.073 511 292 

นาย ไพศาล ตอยิบ ผู้ได้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ นราธิวาส (สัมภาษณ์)  

นาย แวดาโอ๊ะ  หะไร / อัสมา บินมะนุ รายงานข่าว / ภาพ  นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น