โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
เมื่อวันที่  5 ธันวาคม 2566 เวลา 1330 น.  พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้แทน พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  เดินทางมาเป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 


เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ตลอดจนมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสถาบันหลักของชาติที่ถูกต้อง รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ 

อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซึ่งยึดหลักการปฏิบัติตามแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยมี ข้าราชการทุกหมู่เหล่า , สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน(อรบ.) นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

โดย พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรม เดินตามรอยเท้าพ่อ  จัดขึ้นโดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงประชา มากกว่าสี่พันโครงการ ทุกพื้นที่ในประเทศไทย นำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของราษฎรทั้งสิ้น


ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมกิจกรรม “เดินตามรอยเท้าพ่อ ” ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 -7 ธันวาคม 2566 ณ อาคารประวิช-สุคนธา เลาหะกุล โรงเรียนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  ภายในงานมีการนำเสนอผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชกรณียกิจสำคัญ

โดยมีมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนนราธิวาสและโรงเรียนนราสิกขาลัยเป็นผู้บรรยายบอร์ดนิทรรศการ, การแสดงสื่อวีดีทัศน์, สินค้าเกษตรอินทรีย์จากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, การรับบริจาคโลหิต

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น