โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค4 สน. พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบอุกทกภัย บ้านบากง หมู่6 อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส(มีคลิป)

 พล.อ.มณี  จันทร์ทิพย์   ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค4 สน. พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบอุกทกภัย บ้านบากง หมู่6  อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส(มีคลิป) 

           เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566  เวลา 12.30  น. ที่วัดทรายทอง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  พล.อ.มณี  จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เลขาธิการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พระครูโฆษิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้นำเครือข่ายพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้...

 พร้อมด้วย พลเอก อาคม  พงศ์พรหม  และหน่วยปฐมพยาบาล ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย  มัชฌิมา มูลนิธิโรเจเต๋าบ้อเก่งหาดใหญ่  และมูลนิธิประภัสสร  ลงพื้นที่ เดินทางมา มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรค และน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน หลังน้ำลด ณ บ้านบากง หมู่ 6 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

    โดยมี นายซูปียัน  แดเมาะเล็ง นายอำเภอรือเสาะ  พ.อ.นพดล  พรหมมาก รอง ผู้บังคับการกรมทหารพราน  46  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ


            ทั้งนี้ ทาง.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงเดินทางลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่น้ำในพื้นที่ได้ลดระดับลง ยังคงห่วงใยชาวบ้านในพื้นที่ จึงเตรียมความพร้อมและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอดเวลา

 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการเดลิมิเร่อร์ ปลายด้ามขวาน  ชายแดนใต้ สื่อยุคใหม่ ส่องทุกมุมมอง สู่ชายแดนใต้ /รายงาน

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น