โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พลตรี ไพศาล หนูสังข์รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฉก.ทพ.45 เน้นป้องกันสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

พลตรี ไพศาล  หนูสังข์รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ฉก.ทพ.45 เน้นป้องกันสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน 

ที่ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามการปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมา เพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และนำมาปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ 


โอกาสนี้ พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้นำความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชามายังกำลังพลที่ปฏิบัติงาน พร้อมกำชับให้ทุกฐานปฏิบัติการต้องประสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมบูรณาการในทุกมิติ 


เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ตรงความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชน พร้อมย้ำว่าการสกัดกั้นตามแนวชายแดนให้เพ่งเล็งช่องทางท่าข้าม สกัดกั้นและป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงให้บริการประชาชนตามด่านตรวจ การผ่านเข้า-ออก หรือการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนตลอดวันหยุดต่อเนื่องช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่และพี่น้องประชาชน 


ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยหน่วยเฉพาะกิจทุกพื้นที่และทุกฐานปฏิบัติการ พร้อมปรับวิธีการให้ทันต่อทุกสถานการณ์ และประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ให้เข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น พร้อมเคียงข้างดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าว นราธิวาสรายงาน Tel.0824154474

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น