โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566

บุญเททองหล่อ #สมเด็จพระพุทธอุโฆษบรมตรีโลกนาถ (พระผู้รุ่งเรื่องกึกก้องอันเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม) หน้าตักกว้าง2เมตร(มงคลชีวิต32ประการ) ❗️สำเร็จแล้ว (มีคลิป)

 บุญเททองหล่อ #สมเด็จพระพุทธอุโฆษบรมตรีโลกนาถ (พระผู้รุ่งเรื่องกึกก้องอันเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม) หรือ #หลวงพ่อรุ่งเรืองธรรม #หน้าตักกว้าง2เมตร❗️สำเร็จแล้ว❗️#รายชื่อท่านบนแผ่นทองนำไปเททองหล่อแล้ว❗️#โมทนาสาธุการรับบุญด้วยกันเทอญ😊🙏
ท่ามกลางป่าภูพระบาท...ณ วัดป่าบ้านใหม่ ...พระสงฆ์แม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมสาธุชนมากมายรวมตัวกันเพื่อสร้างบุญใหญ่ #เททองหล่อหลวงพ่อรุ่งเรืองธรรม นำโดย หลวงปู่คลาด ครุธัมโม, หลวงพ่อปฐม ธัมมธีโร และพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากหลายวัดป่ามาร่วมในพิธีสำคัญนี้
เรานั่งท่ามกลางบรรยากาศป่าเขาที่เบื้องหน้าเป็นเบ้าหลอมเททองหล่อหลวงพ่อรุ่งเรืองธรรม ที่บัดนี้คุกรุ่นด้วยไอร้อนหลอมทอง เรานำก้อนทอง, แผ่นทองเหลืองที่เขียนรายชื่อผู้ร่วมบุญนำไปหย่อนลงเบ้าหลอม ก่อนจะเริ่มพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ "เปลวไฟที่ลุกโชนขณะเทลงเบ้าหลอมท่ามกลางเสียงชยันโต...ข้าพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานขอไฟนี้เป็นเปลวไฟส่องปัญญาดับกิเลสอาสวะทั้งหลาย ได้รับความรู้แห่งการหลุดพ้นตามวิถีแห่งคถาคตในกาลอันสมควรด้วยเทอญ..."

ปัจจัยที่ถวายทั้งหมด  883,345บาท🙏


บัดนี้องค์หลวงพ่อรุ่งเรืองธรรมเททองหล้อสำเร็จแล้ว และจะนำไปประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดป่าบ้านใหม่ จ.อุดรธานี

องค์หลวงพ่อรุ่งเรืองธรรม 

🙏ฐานบัวกว้าง 3.2เมตร (มงคลชีวิต32ประการ)

🙏ฐานพระกว้าง2เมตร47เซนติเมตร5มิลลิเมตร (99นิ้ว /มีความรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งทางโลกทางธรรม)

🙏สูง องค์พระ 3.7เมตร (โพธิปักขียธรรม37ประการคือธรรมอันเป็นฝักฝ่ายนำไปสู่การตรัสรู้ 37ประการ)

🙏รวมฐานพระ4.5เมตร (ทรงเผยแผ่พระศรัทธรรมคำสอนรวม 45 พระพรรษา)

บุญของท่านสำเร็จแล้ว ขอโมทนาสาธุการ🙏😊เดลิมิเร่อร์ @ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ สื่อยุคใหม่ ส่องทุกมุมมอง สืบสาน จรรโลง พระพุทธศาสนา สู่โลกโซเซียล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น