โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พุทธศาสนิกชนร่วม ทอดผ้าป่าสามัคคี รวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนจัดสร้างอุโบสถ ณ วัดไพโรจน์ประชาราม อ.รือเสาะ ยอดกฐิน กว่าครึ่งล้าน (มีคลิป)

 พุทธศาสนิกชนร่วม ทอดผ้าป่าสามัคคี รวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนจัดสร้างอุโบสถ ณ วัดไพโรจน์ประชาราม อ.รือเสาะ ยอดกฐิน กว่าครึ่งล้าน (มีคลิป)


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์บก.เดลิมิเร่อร์@ปลาย ด้ามขวานชายแดนใต้ /ภาพข่าว/รายงาน


  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 .  ณ  วัดไพโรจน์ประชาราม (วัดปลายนา) ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  กัลยาณมิตร  บรรณสรณ์ ทองนุ่ม  นางระวิวรรณ คชพล นายสุเมธ คชพล เป็นประธานเจ้าภาพฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนจัดสร้างอุโบสถ โดยมี พระใบฎีกาประกิจ จนทูปโม เจ้าอาวาสวัดไพโรจน์ประชาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ พ.ต.สุนทร สุขเจริญ ฝ่ายกิจการพลเรือน  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี

สำหรับยอดเงินจากการทอดกฐินในครั้งนี้  เงินออนไลน์  164,894.00 เงินสดพุ่มกฐิน 418,011.00 เช็ดถุงทอง 100,000.00 รวมเงินทั้งสิ้น  682,905.00 (หกแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน) สำหรับวัดไพโรจน์ประชาราม (วัดปลายนา) เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จัดตั้งวัดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2520 
แต่เดิมไม่มีอุโบสถใช้ปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดจนยังขาดการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างอุโบสถขึ้นแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งปัจจัยที่ได้จากทอดผ้าป่าสามัคคี ในครั้งนี้  ทางวัดจะได้นำไปสมทบทุนเพื่อจัดสร้างอุโบสถ ใช้ประกอบศาสนกิจ , เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดจนส่งเสริมพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น