โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พ.ต.อ.ทวีฯ พร้อมผลักดัน รัฐสวัสดิการแห่งรัฐ ย้ำใช้นิติธรรม แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม (มีคลิป)

 พ.ต.อ.ทวีฯ พร้อมผลักดัน รัฐสวัสดิการแห่งรัฐ ย้ำใช้นิติธรรม แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคม (มีคลิป)
     พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเสวนา แนวคิดหลักการ สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า และการกระจายอำนาจ งาน Policy Forum ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

  โดยพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้ กล่าวบนเวทีเสวนาถึงแนวคิดหลักการ สวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า และการกระจายอำนาจ ว่า นโยบายของพรรคประชาชาติจะยึดมั่นหลักการประชาธิปไตย หลักนิติธรรม ส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม กระจายงบประมาณอำนาจและความผาสุก สู่ชุมชนท้องถิ่น สร้างรัฐสวัสดิการตั้งแต่ครรภ์มารดา เกิด ถึงตาย อาทิ 


เริ่มตั้งครรภ์ถึง 7 ปี เงินอุดหนุน 4,500 บาทต่อเดือน 8-15 ปีเงินอุดหนุนถ้วนหน้า 3,000 บาทต่อเดือน สวัสดิการผู้สูงอายุ 3,000 บาทต่อเดือน ปฏิรูปที่ดินป่าไม้ กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม เกษตรกร มีกรรมสิทธิ์และสิทธิในที่ดิน อย่างน้อย 20 ไร่ ค่าน้ำค่าไฟ พลังงานถูก เรียนฟรี มีคุณภาพถึงปริญญาตรี ขจัดโกง และป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น แก้ปัญหายาเสพติด ปัญหาภาคใต้ ความเหลื่อมล้ำ หนี้สินความยากจน และปัญหาเร่งด่วนของชาติ 


ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นนโยบายของพรรคประชาชาติและเมื่อมาเป็นรัฐบาล ตนเองก็ได้เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในเรื่อง สวัสดิการเด็กถ้วนหน้า หรือ นำประเทศเข้าสู่รัฐสวัสดิการ ที่เป็นความฝันเพราะว่า ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำซึ่ง อาจจะถือว่ามากที่สุด การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ มีหลายทฤษฎีแต่ทฤษฎี ที่สงเคราะห์เหมือนในรัฐธรรมนูญ ว่าจะต้องมีความยากจนก่อน


 ต้องทำลายความเป็นมนุษย์ก่อนถึงจะได้รับ การหยิบยื่นให้ คิดว่านโยบายลักษณะอย่างนี้ อาจจะไม่เหมาะสมกับ ความเหลื่อมล้ำความยากจน ดังนั้นในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บทบาทหนึ่งก็จะทำ สร้างความเข้มแข็งในหลักนิติธรรม ถึงแม้วันนี้จะไม่ได้เห็นงบประมาณ แต่ก็จะทำให้ดีที่สุด โดยเฉพาะ มิติในเรื่องของความยุติธรรม การกระจายความยุติธรรม ซึ่งตอนนี้ก็ได้มีนโยบาย จะเอากระทรวงยุติธรรม ไปอยู่ชุมชนอยู่ในหมู่บ้าน เพื่อให้การกระจายความยุติธรรมสู่ชุมชน

 เดลิมิเร่อร์@ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ สื่อยุคใหม่ สะท้อนความจริง ส่องทุกมุมอง สู่ชายแดนใต้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น