โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

"ลัดดาวัลย์ จันทิตย์" หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานองค์กฐินทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม อ.ศรีสาคร ได้ยอดเงิน 618,001 บาท

 "ลัดดาวัลย์ จันทิตย์" หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานองค์กฐินทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566  วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม  อ.ศรีสาคร  ได้ยอดเงิน 618,001 บาท (มีคลิป)

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เดลิมิเร่อร์@ปลายด้ามขวานชายแดนใต้/ภาพข่าว/รายงาน

คลิป "ลัดดาวัลย์ จันทิตย์" หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานองค์กฐินทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566  


(คลิป พิธีสมโภช กฐินสามัคคี)(คลิป บรรยากาศ พุทธศาสนิกชน ร่วมสืบสาน กฐินสามัคคี เพื่อพระพุทธศาสนา)


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ได้จัดให้มีการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ตามประเพณีนิยม โดยมี คุณลัดดาวัลย์ จันทิตย์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานองค์กฐิน โดยยอดรวมเงินกฐินหน้างาน เป็นเงินไทย 462,558 บาท เงินสกุลมาเลเซีย RM2841 และเงินทำบุญออนไลน์ 86,806 บาท รวมยอดเงินทั้งสิ้น 618,001 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งบาทถ้วน)


ทั้งนี้ เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถแก้ววัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม ให้มีความคืบหน้าไปด้วยดี ซึ่งการก่อสร้างอุโบสถดังกล่าว ได้ดำเนินการมาจนถึงขึ้นตอนการมุงหลังคาเกือบจะแล้วเสร็จ และจะต้องต่อเติมส่วนอื่นๆ อีกจำนวนมาก ซึ่งใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 6 ล้านบาท แต่ยังขาดงบประมาณอีกจำนวนมาก


 ฉะนั้น จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาร่วมสร้างอุโบสถแก้ววัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม ด้วยกัน เพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสามารถร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถแก้วผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี: 906-0-63597-3 ชื่อบัญชี: วัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม ติดต่อสอบถามได้ที่: พระมหามานพ อติโรจโน เจ้าอาวาสวัดไอร์เจี๊ยะมังคลาราม โทร. 0810930973 ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น