โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 17 ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ขณะที่ลุ่มน้ำบางนรา ล่าสุด ระดับน้ำล้นตลิ่งแล้ว เตือนประชาชนขนย้ายทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง ขึ้นในที่ปลอดภัย และติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  ขณะที่ลุ่มน้ำบางนรา  ล่าสุด ระดับน้ำล้นตลิ่งแล้ว เตือนประชาชนขนย้ายทรัพย์สิน สัตว์เลี้ยง ขึ้นในที่ปลอดภัย และติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา  ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 17 ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำ ระดับน้ำและการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่จากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่มาตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ได้สั่งการให้โครงการชลประทานในสังกัดได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด ปัจจุบัน สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่  จำนวน 26 เครื่อง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 12 แห่ง เครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 ชุด 8 เครื่อง เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิค จำนวน 3 เครื่อง ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วในจังหวัดปัตตานี 3 แห่ง จังหวัดนราธิวาส 2 แห่ง อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มบริเวณปลายคลองระบายน้ำคลองลาน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 5 เครื่อง 


ทั้งนี้ ได้ให้โครงการชลประทานในพื้นที่เปิดประตูระบายน้ำทุกแห่งเพื่อเร่งพร่องระบายน้ำออกสู่

ทะเล ได้แก่ ท่อระบายน้ำปลายคลองลาน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  ,ประตูระบายน้ำกลางคลองมูโนะ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ,ท่อระบายน้ำสาย 13 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ,และท่อระบายน้ำคลองระบายน้ำสาย 14 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส


 ขณะที่สถานการณ์ล่าสุดฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำ 3 สายหลัก เช่น ลุ่มน้ำสายบุรี และลุ่มน้ำโก-ลก   ระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ   ขณะที่ลุ่มน้ำบางนรา  ล่าสุดระดับน้ำล้นตลิ่งแล้ว ณ สถานีคลองตันหยงมัส บ้านตันหยงมัส หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ขอให้ขนย้าย ทรัพย์สิน สิ่งของ สัตว์เลี้ยง ขึ้นในที่ปลอดภัย ทั้งนี้ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

ปทิตตา หนดกระโทก ผู้สื่อข่าว นราธิวาสรายงาน เดลิมิเร่อร์@ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ สื่อยุคใหม่ ส่องทุกมุมมอง  สู่โซเซียล


https://youtu.be/2kXeW1l0oE8

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น