โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

บรรณาธิการ เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ขอแสดงความยินดี รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ กับ กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุบลราชธานี - อุตรดิตถ์ DAILYMIRROR AWARD 2566 สาขากำนัน- ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น (ชมคลิป)

 บรรณาธิการ เดลิมิเร่อร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้  ขอแสดงความยินดี รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ กับ กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุบลราชธานี - อุตรดิตถ์  DAILYMIRROR AWARD 2566    สาขากำนัน- ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น (ชมคลิป)


 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.เดลิมิเร่อร์ออนไลน์@ปลายด้ามขวานชายแดนใต้/ภาพข่าว/รายงาน    เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา   หนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ มูลนิธิต้นบุญวิสาขาเปิดงานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2566 ในโครงการ “แม่ของแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา  มอบรางวัลเกียรติยศ สตรีผู้เป็น "แม่  แม่..ผู้เสียสละหนึ่งเดียวในโลก และสายใยรักผูกพันสุดยอด "ลูกกตัญญู" ซึ่งจัดโดย หนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ มูลนิธิต้นบุญวิสาขา  ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


  ทั้งนี้โดยมี พระอินทร์มุณีวงศา  ซัม วันทาม พระราชาคณะที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราชแห่งกัมพูชา(หัวหน้าคณะพระราชาคณะแห่งกัมพูชา) คุณหญิงอุกญ่า เหมา มาลัย แก คิม ย่าน ภริยารองนายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ แก คิม ย่าน) รองประธานกิตติมศักดิ์สภาสตรีสันติภาพและพัฒนาจังหวัดบันทายเมียนชัย และรองประธานสภากาชาดกัมพูชา จังหวัดบันทายเมียนชัย พร้อมคณะผู้นำท้องถิ่นแห่งกัมพูชา และท่านผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมงาน

         โดยมี ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   และนายวรพล จันทร์งามรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานมอบรางวัลต่างๆ  จำนวน  3 รางวัล 29 สาขา  รางวัลเกียรติยศ VISAKA AWARDS, รางวัลเกียรติยศ TONBOON NOBEL AWARDS และ รางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR AWARD

         ซึ่งรางวัลดังกล่าว มีนายสุพล ธรรมมา กำนันตำบลดอนใหญ่ ต. ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี รับรางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR AWARD สาขากำนัน-ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น นาย สมหมาย ธรรมคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่1  ต. ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี  รับรางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR AWARD  สาขากำนัน-ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น นายสนอง ชมภู  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ต.น้ำอ่าง อ. ตรอน จ.อุตรดิตถ์ รับรางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR AWARD  สาขากำนัน-ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น 

    พร้อมโอกาสนี้  นางมานพ ปะระมะ รับรางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR AWARD 2566   สาขาอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น  และนางนงนุช  ประดับศรี  รับรางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR AWARD  สาขาแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์
        สำหรับ ภายในงานได้มีกิจกรรมเปิดงานด้วยการแสดงชุดรำถวายพระพร การแสดงโขนเด็กและเยาวชน จำนวน 34 คน จากคณะเอกชนการละคร  เรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบทศกัณฐ์ กำกับการแสดงโดย คุณครูพุทธิชัย โชติประดิษฐ์และการแสดงโชว์ขับร้องเพลง ค่าน้ำนม โดย คุณแมน วทัญญ มุ่งหมาย  

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเกียรติคุณให้กับบุคคลต้นแบบที่ประกอบความดีมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างชื่อเสียงให้องค์กรและสังคมในประเทศชาติ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับรางวัลทุกท่านทุกแขนง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป       ทั้งนี้   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการ เดลิมิเร่อร์ออนไลน์@ปลายด้ามขวานชายแดนใต้  จึงขอแสดงความยินดีรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ กับ กำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุบลราชธานี - อุตรดิตถ์  DAILYMIRROR AWARD 2566    สาขากำนัน- ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ในโอกาสนี้ด้วย

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น