โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนชายแดนใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เข้ารับรางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR AWARD 2023 สาขาผู้บริหารดีเด่น (ชมคลิป)

  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนชายแดนใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เข้ารับรางวัลเกียรติยศ  DAILYMIRROR AWARD  2023 สาขาผู้บริหารดีเด่น (ชมคลิป)


 

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้/ภาพข่าว/รายงาน

      เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา   หนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ มูลนิธิต้นบุญวิสาขาเปิดงานประกาศเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๖ ในโครงการ “แม่ของแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา  มอบรางวัลเกียรติยศ สตรีผู้เป็น "แม่  แม่..ผู้เสียสละหนึ่งเดียวในโลก และสายใยรักผูกพันสุดยอด "ลูกกตัญญู" ซึ่งจัดโดย หนังสือพิมพ์เดลิมิเรอร์ มูลนิธิต้นบุญวิสาขา  ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร       ทั้งนี้โดยมี พระอินทร์มุณีวงศา (SAM VANTHA) ซัม วันทาม พระราชาคณะที่ปรึกษาสมเด็จพระสังฆราชแห่งกัมพูชา(หัวหน้าคณะพระราชาคณะแห่งกัมพูชา) คุณหญิงอุกญ่า เหมา มาลัย แก คิม ย่าน ภริยารองนายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ แก คิม ย่าน) รองประธานกิตติมศักดิ์สภาสตรีสันติภาพและพัฒนาจังหวัดบันทายเมียนชัย และรองประธานสภากาชาดกัมพูชา จังหวัดบันทายเมียนชัย พร้อมคณะผู้นำท้องถิ่นแห่งกัมพูชา และท่านผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมงาน
      ซึ่งมี ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   และนายวรพล จันทร์งามรองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานมอบรางวัลต่างๆ  จำนวน  ๓ รางวัล ๒๙ สาขา  รางวัลเกียรติยศ VISAKA AWARDS, รางวัลเกียรติยศ TONBOON NOBEL AWARDS และ รางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR AWARD  ซึ่งรางวัลดังกล่าว 

    โดยมี นางสาวธิดารัตน์ ลักขษร  ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหัวเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1 รับรางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR AWARD สาขาผู้บริหารดีเด่น 

       จบระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ)วิชาเอกภาษาไทย วิชาโท สังคมวิทยา ระดับปริญญาโท วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขา การบริหารการศึกษา วิชาเอกการบริหารการศึกษา 

   นางสาวธิดารัตน์  ได้กล่าวถึงความรู้สึกต่อเดลิมิเร่อร์ออนไลน์ปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ว่า “ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้คัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่นในโครงการ"แม่ของแผ่นดิน"เพื่อเทิดพระเกียรติพระราชชนนีพันปีหลวงในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมที่ดิฉันได้ดำเนินงานสายงานทางการบริหารสถานศึกษาประกอบอาชีพด้วยความสุจริตและมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจิตอาสา เสียสละ ติดต่อสื่อสาร ประสานงานระหว่างหน่วยงาน สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีคุณธรรมโดยนำหลักธรรมาภิบาลมาพัฒนาองค์เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพและขอบคุณเดลิมิเรอร์ที่มอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ด้วยค่ะ”

    ด้านนางสาวชนัญชิดา  คุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษโรงเรียนนิคมพัฒนา 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2 รับรางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR AWARD สาขาผู้บริหารดีเด่น 

    จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสุาบันราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น    ได้กล่าวความถึงรู้สึก “ดิฉัน รู้สึก เป็นเกียรติและภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นครูเป็นข้าราชการของแผ่นดิน ได้อบรม สั่งสอน ศิษย์ ให้เป็นคนดี มีความรู้ นำความรู้ ที่ได้ ไปประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศชาติค่ะขอขอบคุณเดลิมิเรอร์ที่มอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครงนี้ด้วยค่ะ”


    ส่วนรางวัลดีเด่นสายผู้สอน  นางสาววนิดา เชาว์ทองตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2รับรางวัลเกียรติยศ DAILYMIRROR AWARD สาขา ครูผู้สอนดีเด่น 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐม

“ดิฉัน รู้สึก ดีใจและภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นครูเป็นข้าราชการของแผ่นดิน ได้อบรม สั่งสอน ศิษย์ ให้เป็นคนดี มีความรู้ นำความรู้ ที่ได้ ไปประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศชาติค่ะขอขอบคุณเดลิมิเรอร์ที่มอบรางวัลสาขาครูผู้สอนดีเด่นซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้ด้วยค่ะ”  นางสาววนิดา กล่าว ความรู้สึกและภาคภูมิใจกับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น

   สำหรับ ภายในงานได้มีกิจกรรมเปิดงานด้วยการแสดงชุดรำถวายพระพร การแสดงโขนเด็กและเยาวชน จำนวน ๓๔ คน จากคณะเอกชนการละคร  เรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบทศกัณฐ์ กำกับการแสดงโดย คุณครูพุทธิชัย โชติประดิษฐ์และการแสดงโชว์ขับร้องเพลง ค่าน้ำนม โดย คุณแมน วทัญญ มุ่งหมาย  

     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเกียรติคุณให้กับบุคคลต้นแบบที่ประกอบความดีมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างชื่อเสียงให้องค์กรและสังคมในประเทศชาติ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับรางวัลทุกท่านทุกแขนง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น