โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566

สส.สรรเพชญ ซัดแรง "การกระจายอำนาจ" อยู่ส่วนไหนของแผนการปฏิรูปประเทศ ? พร้อมยกกรณีตัวอย่าง "ความล่าช้าในการก่อสร้างอควาเรียมหอยสังข์" สะท้อน แผนการปฏิรูปประเทศหลายด้าน ทั้งด้านกฎหมาย ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านการปราบปรามการทุจริตฯ (มีคลิป)

 สส.สรรเพชญ ซัดแรง "การกระจายอำนาจ" อยู่ส่วนไหนของแผนการปฏิรูปประเทศ ? พร้อมยกกรณีตัวอย่าง "ความล่าช้าในการก่อสร้างอควาเรียมหอยสังข์" สะท้อน แผนการปฏิรูปประเทศหลายด้าน ทั้งด้านกฎหมาย ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านการปราบปรามการทุจริตฯ (มีคลิป)


        


 17 สิงหาคม 2566 ในการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภา นายสรรเพชญ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายรับทราบรายงานความคืบหน้าในแผนการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 20 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 18 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) 


          นายสรรเพชญฯ ได้กล่าวว่า "การรายงานแผนการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้ เป็นการรายงานรอบสุดท้าย เนื่องจากระยะเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้ได้สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยนายสรรเพชญฯ ได้ถามถึงแผนการกระจายอำนาจในแผนการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากไม่ปรากฎในรายงานที่เสนอต่อที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงได้เสนอแนะหัวใจของการกระจายอำนาจ ที่ต้องกระจายทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่เพียงพอควบคู่กับความพร้อมของพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งได้หยิบยกประเด็น "ความล่าช้าของโครงการก่อสร้างอควาเรียมหอยสังข์ จ.สงขลา" ที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 15 ปี ใช้งบประมาณแผ่นดินสูงถึง 1,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นการผลาญเงินภาษีของประชาชนกว่าวันละ 70,000 บาท ซึ่งกรณีนี้นายสรรเพชญฯ กล่าวว่า เป็นการสะท้อนถึงความต้องการในการปฏิรูปประเทศหลายด้าน ทั้งด้านกฎหมาย ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งในอนาคต นายสรรเพชญฯ เตรียมการอภิปรายในประเด็นนี้ ให้เห็นถึงต้นตอของปัญหาการก่อสร้างอควาเรียมหอยสังข์ฯ ต่อไป


          ในการปฏิรูปด้านกฎหมาย นายสรรเพชญฯ กล่าวว่า การปฏิรูปกฎหมายมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากตามแผนจะปฏิรูปกฎหมาย 45 ฉบับ แต่ครบระยะเวลาตามกรอบ 5 ปี กลับทำสำเร็จ 10 ฉบับ “ท่านตั้งเป้าหมายไว้ถึง 45 ฉบับ แต่ทำจริงได้เพียง 10 ฉบับในกรอบระยะเวลาที่เรียกว่า deadline หรือหมดเวลากำหนดส่งอย่างนี้ หากตนเป็นนักเรียนอยู่ ป่านนี้ผมเตรียมตัวได้เกรด F พร้อมไข่ต้มกลับไปกินที่บ้าน” นอกจากนี้นายสรรเพชญฯ ได้กล่าวถึงเรื่องเศรษฐกิจว่าขณะนี้ประเทศไทยโตช้าที่สุดในอาเซียน เศรษฐกิจไทยตกต่ำเตี้ยเรี่ยดินมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้เรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยังไม่ชัดและถนัดแต่เรื่องการจัดประชุม นิทรรศการ แถลงข่าว ซึ่งไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของ Soft Power แต่อย่างใด เพราะสักแต่ว่าแค่ได้ทำ เขียนกิจกรรมให้ดูหรูหราแต่ไส้ในไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้นายสรรเพชญ ยังได้กล่าวถึงเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่ทำแต่แอปพลิเคชัน ซึ่งนายสรรเพชญได้เสนอให้มีการรวมแอปพลิเคชันไว้ในที่เดียวเพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชน ในประเด็นด้านพลังงาน นายสรรเพชญฯ ได้เสนอให้เร่งจัดทำร่างระเบียบการส่งเสริมกิจการไฟฟ้า เพื่อเพิ่มการแข่งขันที่ใช้พลังงานทดแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระเบียบเพื่อการส่งเสริมกิจการไฟฟ้าขนาดเล็กที่ผลิตจากพลังงานทดแทนหรือกิจการไฟฟ้าชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาค่าไฟฟ้าพลังงานของประชาชนในอนาคตต่อไป


///

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น