โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ดร.มาโนช เพ็ชรชู นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปลื้ม!ภูมิใจความดีที่ทำมา30ปี มีคนเห็น มีคนให้กำลังใจครับ #ทำดีด้วยใจ ทำดีได้ดี เป็นศักดิ์เป็นศรี เพื่อคนสุราษฎร์ทุกคน” ที่ได้รับรางวัล "คนดีของสังคม" สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติดีเด่น ประจำปี 2566สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)

 ดร.มาโนช  เพ็ชรชู  นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตรมหาบัณฑิต ปลื้ม!ภูมิใจความดีที่ทำมา30ปี มีคนเห็น มีคนให้กำลังใจครับ #ทำดีด้วยใจ ทำดีได้ดี เป็นศักดิ์เป็นศรี เพื่อคนสุราษฎร์ทุกคน”   ที่ได้รับรางวัล "คนดีของสังคม" สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติดีเด่น ประจำปี 2566สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)

 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/รายงาน

 

     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2566 เวลา ๑๒.๓๐น.  ณ โรงแรมอมารี  แอร์พอร์ต ถ.วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพฯ พลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์  จักรพันธุ์ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัล

       โดย ดร. อำนาจ หมัดสดาย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ประธานฝ่ายจัดงาน ร่วมมอบรางวัลให้กับบุคคลต่างๆหลายสาขาอาชีพตามโครงการ


     สำหรับโครงการปลูกจิตสำนึกสร้างกระแสการพัฒนาคนและ"ค่านิยมหลักของคนไทย " "คนดีของสังคม" ที่ยกย่อง เชิดชู มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดี มีผลงานและสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เพื่อส่งเสริม สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างเพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรมนั้นมีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ได้รับรางวัลมีขวัญกำลังใจในการประพฤติดี  มีศีลธรรม จริยธรรมและคุณธรรมและช่วยเหลือสังคม  เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่ และมีความสามัคคีปรองดองเป็นสิริมงคลสืบไป


     ดร.มาโนช  เพ็ชรชู  นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการเมืองการปกครอง (MPE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับ รางวัล "คนดีของสังคม" สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติดีเด่น ประจำปี 2566       

     ดร.มาโนช  เพ็ชรชู  กล่าวว่า  การที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ก็ไม่ได้ดีใจมากมายอะไร แต่สิ่งที่ภูมิใจมากกว่าคือที่ได้ช่วยสังคม เราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราประสบความสำเร็จคือมุ่งมั่นทำความดีอย่างต่อเนื่องไม่เคยหยุด

         “ความดีที่ทำมา30ปี มีคนเห็น มีคนให้กำลังใจครับ #ทำดีด้วยใจ ทำดีได้ดี เป็นศักดิ์เป็นศรี เพื่อคนสุราษฎร์ทุกคน” ดร.มาโนช กล่าวความรู้สึกด้วยความภาคภูมิใจ      

    แต่อย่างไร วันนี้ผมภูมิใจมากที่ได้รับรางวัล “คนดีของสังคม” สาขาสาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติดีเด่น ประจำปี 2566   เป็นกำลังใจที่อยากจะทำดีต่อไปอีก...

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น