โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ .วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (มีคลิป)

   ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๖  .วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (มีคลิป).รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลาเดิมออกอากาศเวลา 13.55 น.- 14.00 น. 

 *** วันหยุดนี้นักขัตฤกษ์ของททบ.5 วันศุกร์นี้รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์นี้เปลี่ยนแปลงเวลาออกอากาศเป็น 

     ( เวลา 14.25 น. - 14.30 น. )  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( กดหมายเลข 5 )   *****

 "  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๖   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว " 

   " เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”          พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐   เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”            พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐


   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอนำเสนอ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ / เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระเทพสิงหวราจารย์ ดร. เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร / รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมอาจารย์ และน้องๆจากโรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ณ วัดวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

   

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น