โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

อดีต ส.ส. เหนือ ปชป. เชื่อว่าพรรคจะได้ผู้นำคนใหม่ ที่ยึดมั่นต่ออุดมการณ์ ตามเจตนารมณ์ของสถาบันการเมืองแห่งนี้ มากกว่าตอบแทนบุญคุณตัวบุคคล

 อดีต ส.ส. เหนือ ปชป. เชื่อว่าพรรคจะได้ผู้นำคนใหม่ ที่ยึดมั่นต่ออุดมการณ์ ตามเจตนารมณ์ของสถาบันการเมืองแห่งนี้ มากกว่าตอบแทนบุญคุณตัวบุคคล


     นายขยัน วิพรหมชัย อดีต ส.ส. ลำพูน พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเลือกตั้งหัวหน้า และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ที่จะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่ 6 สิงหาคม 2566 ว่า จากการที่ได้พูดคุยกับสมาชิกในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะในภาคเหนือ ส่วนใหญ่ยังมั่นใจว่าจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะเมื่อผู้อาวุโสที่สืบทอดอุดมการณ์และจุดยืนที่มั่นคงของพรรคมากว่า 50 ปี หลายท่าน ต่างช่วยกันประคับประคองให้พรรคยืนหยัดความเป็นสถาบันของบ้านเมืองที่ประชาชนสามารถยึดเหนี่ยวได้ ด้วยความเป็นห่วงว่าพรรคจะกลายเป็นพรรคเฉพาะกิจเฉพาะกาล ท่านชวน หลีกภัย อดีตหัวหน้าพรรค จึงออกมาเรียกร้องให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันรักษาพรรคเพื่อเป็นหลักของประเทศชาติ และประชาชนต่อไป

      นายขยันฯ กล่าวด้วยว่า โดยส่วนตัวมีความเชื่อมั่นต่อจุดยืน และอุดมการณ์ของผู้อาวุโสของพรรคทุกท่าน โดยเฉพาะท่านชวนฯ ที่ต้องถือว่าเป็นเสาหลักของพรรคมากว่า 30 ปี ด้วยหลักคิดที่สำคัญคือพรรคต้องมีหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อประเทศชาติ และประชาชนมากกว่า เป็นเครื่องมือเพื่อตอบแทนบุญคุณของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลไดบุคคลหนึ่ง ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้สืบทอดอุดมการณ์นี้กันมารุ่นต่อรุ่นในระยะเวลา 78 ปี ที่ผ่านมา และผมเชื่อว่าสมาชิกพรรรคทุกคน ก็คงจะยึดมั่นในอุดมการณ์และจุดยืนนี้เช่นกัน ผมจึงเชื่อว่าด้วยความเป็นชาวประชาธิปัตย์ทุกคนจะสามารถเลือกหนทางที่ถูกต้องเพื่อพรรคประชาธิปัตย์ของเราต่อไป


                     บทร้อยกรอง..อวยพร  ท่านนิพนธ์ บุญญามณี  จาก...สุภาพ คลี่ขะจาย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น