โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

" งานศิลปาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทยภาคตะวันตก ณ บ้านพุระกำ ต.ตะนาวศรี ต.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี " (มีคลิป)

 "  งานศิลปาชีพ  สร้างงาน สร้างอาชีพ  สร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทยภาคตะวันตก  ณ บ้านพุระกำ ต.ตะนาวศรี ต.สวนผึ้ง  จ. ราชบุรี "  (มีคลิป)สร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทยภาคตะวันตก  ณ บ้านพุระกำ ต.ตะนาวศรี ต.สวนผึ้ง  จ. ราชบุรี " 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระราชดำริว่า

 "  ขาดทุนของฉัน คือ กำไรของแผ่นดิน"  

     พระองค์ได้ทรงชุบชีวิตผ้าไทยขึ้นมา ทรงพัฒนาส่งเสริมเรื่องผ้าไทยโดยได้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เพื่อให้ประชาชนตามแนวชายแดนภาคตะวันตกได้มีความรู้ประกอบสัมมาชีพและรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนและเป็นประโยชน์แก่ประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน

   รายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์นี้..โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากจะเกิดขึ้นในท้องถิ่นทุรกันดารแล้ว ยังมีไม่น้อยเกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนเพราะพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้พวกเขาเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ร่วมดูแลผืนป่า ณ บ้านพุระกำ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี 

    งานศิลปาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทย พื้นที่สวนผึ้งเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทย - เมียนมาที่หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ ดูแลพื้นที่   "  จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับราษฎรในพื้นที่นั้นมีอาชีพ มีรายได้ เพียงพอเพื่อไม่ให้ย้ายถิ่นฐาน เขาจะได้เป็นหูเป็นตาให้กับประเทศต่อไป " 

 พระราชเสาวนีย์อันแสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรยาวไกลบ่งบอกถึงความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง ณ บ้านพุระกำ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี 


    อย่าพลาดติดตามชม งานศิลปาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทยภาคตะวันตก รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม  2566 เวลา 13.55 น.- 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยตรี สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น