โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ทหารพัฒนา 46 ปรับภูมิทัศน์ ป้องกัน น้ำท่วมโรงเรียน สุราษฎร์พิทยา2ส่งยุทโธปกรณ์หนักขุดลอก เปิดทางระบายน้ำ (มีคลิป)

 ทหารพัฒนา 46 ปรับภูมิทัศน์ ป้องกัน น้ำท่วมโรงเรียน สุราษฎร์พิทยา2ส่งยุทโธปกรณ์หนักขุดลอก เปิดทางระบายน้ำ (มีคลิป) พันเอก รณชัย เวียงวงษ์  จาก หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 (นพค.46)สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย ลงพื้นที่ พร้อม รถขุดตัก จำนวน 1คัน รถยนต์บรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ เปิดทางระบายน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา2  ต.วัดประดู่ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี  เพื่อเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม


 และตัดแต่งต้นไม้ลดความเสี่ยงให้กับนักเรียน ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มบรรยากาศการเรียนการสอนนอกห้องเรียนให้มีศักยภาพสูงสุด ซึ่งบูรณาการร่วมกับ โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา2  โดย นางปุญชรัศมิ์ ชัยบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า การบริหารจัดการศึกษารูปแบบ PRADU  Model  มีการพัฒนาศักยภาพร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น