โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่4 กอ.รมน.ภาค 4 สน. /เลขาธิการศูนย์พัฒนาฯและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต.(ศสพ.จชต.) ลงพื้นที่ติดตามผลความคืบหน้าโครงการนำไทยพุทธคืนถิ่น พร้อมเยี่ยมเยี่ยนราษฏรไทยพุทธ ผู้ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบ (มีคลิป)

 พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่4 กอ.รมน.ภาค 4 สน. /เลขาธิการศูนย์พัฒนาฯและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จชต.(ศสพ.จชต.) ลงพื้นที่ติดตามผลความคืบหน้าโครงการนำไทยพุทธคืนถิ่น พร้อมเยี่ยมเยี่ยนราษฏรไทยพุทธ ผู้ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบ (มีคลิป)

ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้/รายงาน           เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม  2566 พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่4 กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า /เลขาธิการศูนย์พัฒนาฯและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ พร้อมด้วยพระครูโฆสิตสุตาภรณ์ หัวหน้า ฝ่ายแผนและโครงการพิเศษ ศูนย์พัฒนาฯ, นายนพรุจน์ แก้วรุ่งเรือง, นายวิชิต  กิจจะเสน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาฯ และสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามผลความคืบหน้าโครงการนำไทยพุทธคืนถิ่น พร้อมเยี่ยมเยี่ยนราษฏรไทยพุทธ ผู้ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ไม่สงบ

             ได้เข้ามามอบเงินสร้าง/ซ่อมบ้าน จำนวน 250,000 -(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) แก่นางณัฏฐิชา จันทบดี หมู่ที่ 5 บ้านตาเซะเหนือ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก ภาคิน เกื้อกูล ผู้บังคับการกรม.48/ตัวแทนสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ผอ.อรุณ โกไศยภัทร/จธีรพล สุวรรณรัตน์/นางพงษ์ศรี สุวรรณรัตน์/นางสมจิตร จันทบดีร่วมให้การต้อนรับและผอ.กรีฑา แดงดี เป็นตัวแทนเลขาธิการ ศอ.บต.มอบถุงยังชีพเป็นขวัญกำลังใจ ตามโครงการ"ขอชาวพุทธคืนถิ่น"เป็นการปักหมุดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  

             หลังจากนั้น เยี่ยมเยียนราษฎรไทยพุทธ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสนิท ศาสคุณ และนายบุญทิน ทองบุญเรือง ณ บ้านเลขที่ 110/3 หมู่ 1 ตำบล.ลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส .ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบ เมื่อวันที่17 มิถุนายน 2566   ที่บ้านกาแย หมู่.5 ตำบลดุซงอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  โดยได้มอบเงินและสิ่งบริโภคเพื่อให้กำลังใจ

    ในวันเดียวกัน   เวลาเวลา 15.3016.๐๐ 2566 พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า/ เลขาธิการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ พร้อมด้วยพระครูโฆสิตสุตาภรณ์ หัวหน้า ฝ่ายแผนและโครงการพิเศษ ศูนย์พัฒนาฯ,พันเอก สิทธิชัย  บำรุงเขต  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46 ผ ปลัดอาวุโส อำเภอรือเสาะ, ศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาอำเภอรือเสาะ ผู้ใหญ่บ้านบากงหมู่ที่ 6 นายนพรุจน์ แก้วรุ่งเรือง, นายวิชิต  กิจจะเสน คณะกรรมการศูนย์พัฒนาฯ, และนายกรีฑา แดงดี  ตัวแทนสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส 

 เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดไพโรจน์ประชาราม พร้อมกับถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์ จำนวน 3 รูป ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในขณะเดินทางบิณฑบาตบริเวณหน้าปากซอยถนนเจริญราษฎร์ 2 บ้านบือแนยาโมง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566  ณ วัดไพโรจน์ประชาราม ตำบลรือเสาะออก อำเภอ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
       ต่อมาเวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๒๐ เยี่ยมเยียนนางวาสนา บุญธรรม ภรรยาของนายนิวัฒน์ สังข์ทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6.ณ บ้านเลขที่ 43/2 หมู่6 ตำบล.รือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยได้มอบเงินและสิ่งบริโภคเพื่อให้กำลังใจ ซึ่งเสียชีวิตจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 จากเหตุลอบยิงภายในพื้นที่รอยต่อระหว่างบ้านบากง อำเภอรือเสาะ  กับบ้านตามุง อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส

.     จากนั้นเวลา 16.30 น. ได้เข้าเยี่ยมเยียนนางขวัญตา  แอกอ้วน ภรรยาของนายประเทือง พรหมทองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ณ บ้านเลขที่ 68/8 หมู่6 ตำบลรือเสาะ  อำเภอรือเสาะรพร้อมกับได้มอบเงินและสิ่งบริโภคเพื่อให้กำลังใจ ซึ่งเสียชีวิตจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบจากเหตุการณ์เดียวกัน
    ทั้งนี้เบื้องต้นได้หารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนซ่อมแซมบ้านพักอาศัยและแนวทางการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อมิให้อพยพออกจากพื้นที่

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น