โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

28 กรกฎาคม พ ศ. 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "

28 กรกฎาคม พ ศ. 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศเดือนกรกฎาคม 2566 ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 ) ' 28 กรกฎาคม พ ศ. 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว " 


" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อส่งเสริมบำรุงให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น "


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้แก่สามเณรโรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ กฐินพระราชทาน ปัจจัยบำรุงพระธรรม

: พระราชทานภัตตาหารเพล แก่สามเณรที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงทุกครั้ง


: พระราชทานสิ่งของ เครื่องเขียน มอบให้สามเณร


" ขยันเรียน เพียรทำดี มีความรู้ เชิดชูสถาบัน " 


   

   รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอนำเสนอเรื่องราวการเรียนการสอนของสามเณรโรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์, ดร. ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และคุณปริญญา ยอดคำปา หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร นำมาเผยแพร่ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ปรัชญาของโรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่

  " สุวิชาโน ภวัง โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ "    อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยตรี สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น