โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ตม.จว.ยะลา ผนึกกำลังลุยตรวจเข้มสถานประกอบการและนายจ้างในพื้นที่ ตามแผนจังหวัดยะลา

    ตม.จว.ยะลา ผนึกกำลังลุยตรวจเข้มสถานประกอบการและนายจ้างในพื้นที่ ตามแผนจังหวัดยะลา


      เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 

ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.สุกรี ปลัดสามะ สว.ตม.จว.ยะลา สั่งการใ้ห้ ร.ต.อ.เอกสิทธิ์ ลักษณาวงศ์ พร้อมชุดสืบสวน ตม.จว.ยะลา บูรณาการกำลังร่วมกับกก.สส.ภ.จว.ยะลา,แรงงานจังหวัดยะลา,จัดหางานจังหวัดยะลา,สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา,สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา,กอ.รมน.จว.ยะลาและวัฒนธรรมจังหวัดยะลา


ร่วมออกตรวจสอบสถานประกอบการตามคำสั่งจังหวัดยะลาที่ 2811/2566 ลงวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยออกตรวจสถานประกอบการและนายจ้างตามแผนปฏิบัติการโครงการสนับสนุนภารกิจการตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้นแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

โดยครั้งนี้ตรวจสอบสถานประกอบการและนายจ้างดังนี้

     1. หจก.สามดาวพาราวู้ด

ประเภทกิจการต่อเนื่องการเกษตร 

มีแรงงานทั้งสิ้น 79 คน สัญชาติไทย 79 คน (ชาย 35 คน หญิง 44 คน)

        2. หจก.กัมพลพาราวู้ด 

ประเภทกิจการต่อเนื่องการเกษตร 

มีแรงงานทั้งสิ้น 169 คน สัญชาติไทย 140 คน (ชาย 42 คน หญิง 98 คน) สัญชาติเมียนมา 29 คน (ชาย 23 คน หญิง 6 คน)

        3. นายอภิสิทธิ์ ณ นคร 

ประเภทกิจเกษตรและปศุสัตว์ มีแรงงานทั้งสิ้น 11 คน สัญชาติกัมพูชา 11 คน (ชาย 9 คน หญิง 2 คน)

        4. นางสาวจินดา ทองคำ ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ มีแรงงานทั้งสิ้น 9 คน สัญชาติกัมพูชา 9 คน (ชาย 6 คน หญิง 3 คน)

        5. นายกฤษณะ จรรยารักษ์ ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ มีแรงงานทั้งสิ้น 13 คน สัญชาติกัมพูชา 13 คน (ชาย 9 คน หญิง 4 คน)

        6. นางยุพา นามิสา 

ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ มีแรงงานทั้งสิ้น 13 คน สัญชาติกัมพูชา 13 คน (ชาย 9 คน หญิง 4 คน)

         จากการตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการและนายจ้างทั้ง 6 แห่งเป็นอย่างดี กลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งหมด    มีเอกสารหนังสือเดินทางได้ตรวจลงตราและต่อใบอนุญาตทำงานถูกต้องเรียบร้อย ไม่พบสิ่งบ่งชี้หรือเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการการกระทำผิดแต่อย่างใด 

      ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจำเป็นให้เจ้าของสถานประกอบการทราบ 

ทั้งนี้หากประชาชนหรือเจ้าของสถานประกอบการใดมีข้อมูลการแจ้งเบาะแส ข้อสงสัย สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน สตม.1178 หรือ ตม.จว.ยะลา โทร 073-299948

โยธิน ประชามติรัฐ  จ.ยะลา รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น