โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566

โรงเรียนตาดีกา 186 โรงใน นราธิวาส ร่วมเดินขบวนพาเหรดเผยแพร่ประเพณี-วัฒธรรม จชต. ด้าน เลขาฯ ศอ.บต. เผย รัฐบาลพร้อมส่งเสริมวีถี ตามอัตลักษณ์ บนพื้นฐานของสังคม พหุวัฒนธรรม(ชมคลิป)


โรงเรียนตาดีกา  186 โรงใน นราธิวาส ร่วมเดินขบวนพาเหรดเผยแพร่ประเพณี-วัฒธรรม จชต. ด้าน เลขาฯ ศอ.บต. เผย รัฐบาลพร้อมส่งเสริมวีถี ตามอัตลักษณ์ บนพื้นฐานของสังคม พหุวัฒนธรรม(ชมคลิป)  

 ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

วันนี้ (10 มิถุนายน 2566) 168 โรงเรียนตาดีกา จาก 19 ตำบล ร่วมเดินขบวนพาเหรดเผยแพร่อัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมในพื้นที่ผ่านกิจกรรมตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในโครงการรวมพลังมวลชน กิจกรรมรวมพลังตาดีกากีฬานาวี ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีนาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ และผู้บังคับหน่วยนาวิกโยธินภาคใต้ รองผู้ว่าราชการจ.นราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 2,000 คน 
เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สีสัน การแต่งกายหลากหลาย ธงชาติไทย พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่มีอยู่ในทุกขบวน เชื่อว่าเป็นความสุขที่ทุกคนได้ร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมและความเป็นคนไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีความพิเศษในเรื่องภาษา การแต่งกาย และประเพณีวัฒนธรรม สีสันดังกล่าวบ่งบอกว่า กิจกรรมวันนี้มิใช่เพียงกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ แต่เป็นกิจกรรมของครอบครัวพี่น้องชาวนราธิวาส ทุกคนมาร่วมสร้างบรรยากาศของความเป็นพหุวัฒนธรรมที่สวยงามสู่สายตาคนในประเทศ สำหรับ รัฐบาล ศอ.บต.

 และหน่วยงานทุกหน่วยพยายามหนุนวีถีชีวิต ตามความเชื่ออัตลักษณ์และประเพณีในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงเรียนตาดีกา เพราะเข้าใจดีว่า ตาดีกาคือวิถีชีวิต เป็นโรงเรียนสอนศาสนาของเยาวชน ขัดเกลาให้เป็นคนดี ตามแบบฉบับของศาสนา เพราะวีถีของคนชายแดนใต้ยึดโยงกับศาสนา ตั้งแต่เกิดจนถึงหลุมฝังศพ ทั้งนี้ในนามรัฐบาล พร้อมหนุนเสริมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ อาทิ อนุมัติโครงการอาหารกลางวันตาดีกาและโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันได้รับประทานในช่วงพักกลางวัน สามารถเรียนรู้ศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังหนุนเสริมค่าตอบแทนของครูผู้สอน เพื่อให้มีรายได้ ยกระดับการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีคุณภาพ 

สำหรับกิจกรรม ตาดีกาสัมพันธ์ จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก และเยาวชนมีโอกาสเล่นกีฬา พัฒนาทักษะด้านกีฬาพื้นบ้าน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สร้างความรัก ความสามัคคี การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยจัดการแข่งขัน จำนวน ๓ ชนิด ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล กีฬาปันจักสีลัตและกีฬายิงธนูโบราณ พร้อมกับการประกวดขบวนพาเหรด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น