โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หัวหน้าชุดประสานงานประจำจังหวัดนราธิวาส กองภาคประชาสังคม ศูนย์สันติวิธี สร้างขวัญกำลังใจชาวไทยพุทธ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เข้าวัดปฎิบัติ ค้ำจุนพระศาสนา (ชมคลิป)

 หัวหน้าชุดประสานงานประจำจังหวัดนราธิวาส กองภาคประชาสังคม ศูนย์สันติวิธี  สร้างขวัญกำลังใจชาวไทยพุทธ ส่งเสริม  สนับสนุน ให้เข้าวัดปฎิบัติ ค้ำจุนพระศาสนา (ชมคลิป)

     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-11.30 น. ณ วัดทรายทอง หมู่6 บ้านบากง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 สน.  นำโดย พันตรี  หญิง บุษบา ภาระหอม หัวหน้าชุดประสานงาน ประจำจังหวัดนราธิวาส กองภาคประชาสังคม ศูนย์สันติวิธี/องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนราธิวาส(กลุ่มเสื้อเขียว) ได้มอบชุดปฏิบัติธรรมแก่เด็กและเยาวชนพุทธ โครงการเด็ก/เยาวชนพุทธชุดปฏิบัติธรรม 
  เพื่อให้เด็กและเยาวชนคนพุทธ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทางพุทธศาสนา จำนวน 20 คน มอบตุ๊กตาเด็กเล็กจำนวนหนึ่ง โดยมีพระมหามานพ อติโรจโน เจ้าอาวาสวัดไอร์เจี๊ยะ เจ้าคณะตำบลรือเสาะ-ศรีสาคร/ผอ.กรีฑา แดงดี สมาพันธ์ไทยพุทธและ สล.3 จังหวัดนราธิวาส/ นายประพันธ์ ฤทธิวงศ์ สมาพันธ์ไทยพุทธ สล.3จังหวัดนราฺธิวาส บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 46 ร่วมให้การต้อนรับ     ทั้งนี้ ผอ.กรีฑา แดงดี รองประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดนราธิวาส  ได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่  ความคืบหน้ากระบวนการพูดคุยของ สล.3 ในทุกส่วนของขอบข่ายงาน/ผลการปฏิบัติงานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ที่ทำไปแล้วและกำลังทำอยู่ 

โดยเฉพาะรณรงค์การใช้ ดอกไม้จันทน์แทนดอกไม้สดในพิธีการงานศพ/โครงการอบรมศาสนพิธีกร รุ่นที่ 2 พร้อมทั้งเชิญชวนกลุ่มเด็ก/เยาวชนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับจากทุกฝ่ายด้วยดี 

   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์    บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้ ภาพข่าว/รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น