โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กกต .ยะลา มอบอุปกรณ์เลือกตั้ง ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ทั้ง 75 หน่วย จนท ความมั่นคงเพิ่มความเข้มดูแลรักษาความปลอดภัย (มีคลิป)

 กกต .ยะลา มอบอุปกรณ์เลือกตั้ง ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ทั้ง  75 หน่วย  จนท ความมั่นคงเพิ่มความเข้มดูแลรักษาความปลอดภัย(มีคลิป)
ยะลา -เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ทั้ง  75 หน่วย  เข้ารับอุปกรณ์เลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง เอกสาร สำหรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ 14 พ.ค 66  โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง เพิ่มความเข้มดูแลรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ส.ส. และตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆในพื้นที่เสี่ยง หลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดใกล้กับหน่วยเลือกตั้ง 2 หน่วย ที่ อำเภอบันนังสตา  

วันนี้ (13 พ.ค.2566)  ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ส.ส.  อาคารอเนกประสงค์ กม.7 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา ทั้ง  75 หน่วย  ต่างทยอยเดินทางมารับวัสดุ อุปกรณ์ หีบบัตรเลือกตั้ง  สำหรับเลือกตั้ง ส.ส..ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ 14 พ.ค.66  ซึ่งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้ตรวจรับ และเก็บรักษาไว้ ก่อนที่จะมารับไปประจำจุดเช้ามืดวันพรุ่งนี้  โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง เพิ่มความเข้มในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ส.ส. และตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งต้องนับคะแนนในหน่วย และการขนย้ายหีบบัตร  หลัง วานนี้ (12 พ.ค.)เกิดเหตุลอบวางระเบิดใกล้กับหน่วยเลือกตั้ง 2 หน่วย ที่โรงเรียนเตาปูน  อำเภอบังนังสตา  

นายสุริยา บุญพันธ์ นายอำเภอธารโต ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้ง  เขต 3 จังหวัดยะลา   กล่าวว่า การเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พ.ค.นี้  ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งถึงการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบและถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และแนวทางที่ กกต.กำหนด คู่มือปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด หากมีเหตุการณ์ใด ให้บันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้ง   ส่วนการดำเนินงานในวันเลือกตั้ง ก่อนเปิดการลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของป้ายปิดประกาศ และเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนน ให้ดำเนินการรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยเร็ว  ในกรณีหากเกิดเหตุความไม่สงบ เหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นในวันเลือกตั้ง และมีผลกระทบต่อการออกเสียงลงคะแนน หรือการนับคะแนน ให้รายงานเหตุดังกล่าวต่อสำนักงาน กกต.ยะลา

ส่วนเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอบังนังสตา ที่อยู่ใกล้กับหน่วยเลือกตั้ง 2 หน่วยในโรงเรียนเตาปูน  ไม่น่ากระทบต่อการออกมาใช้สิทธิของชาวบ้าน ซึ่งมีผู้มีสิทธิออกเสียงรวมกว่า 2,000 คน 

สำหรับ อำเภอเบตง มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 75 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม 45,828 คน แบ่งเป็น ตำบลเบตง 35 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 19,903 คน  ตำบลตาเนาะแมเราะ 11 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน  6,786 คน  ตำบลอัยเยอร์เวง  13 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 8,340 คน  ตำบลยะรม 11 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 7,484 คน  และ ตำบลธารน้ำทิพย์  5 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 3,315 คน

ส่วน จ.ยะลา แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็น 3 เขตการเลือกตั้ง รวม 593 หน่วยเลือกตั้ง มี ส.ส. 3 คน คน มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 382,271 คน โดยเขตเลือกตั้งที่ 1 มีประชากร 173,316 คน มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 186 หน่วย เขตเลือกตั้งที่ 2 มีประชากร 188,781 คน มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 191 หน่วย และเขตเลือกตั้งที่ 3 มีประชากร 182,276 คน มีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 216 หน่วย

ในปี 2566 มีพรรคการเมืองต่างๆ ทั้งพรรคใหญ่ พรรคเล็ก ส่งผู้สมัครเข้าชิงเก้าอี้ ส.ส.รวมทั้งสิ้น 43 คน แบ่งเป็น เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 14 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 15 คน และ เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 14 คน

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา

064-126-5593

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น