โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

" วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและเป็นวันวิสาขบูชาที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันประสูติ , วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน "(ชมคลิป)

  "  วันที่ ๓  มิถุนายน ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและเป็นวันวิสาขบูชาที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันประสูติ , วันตรัสรู้  และวันปรินิพพาน  "  (ชมคลิป)


 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๕๕  น. - ๑๔.๐๐  น. ( กดหมายเลข ๕ ) 

     "  วันที่ ๓  มิถุนายน ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและเป็นวันวิสาขบูชาที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันประสูติ , วันตรัสรู้  และวันปรินิพพาน  "

" ทหารตามแนวชายแดนภาคตะวันตกที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดน และดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงที่ตั้งถิ่นฐานตามแนวชายแดนมีความสงบสุขและพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานสุดชายแดนภาคตะวันตก ณ บ้านพุระกำ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างหาที่สุดมิได้ "

"  เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน " 

" ทหารตามแนวชายแดนไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชน " 


    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ขอนำเสนอการปฎิบัติหน้าที่ของทหารตามแนวชายแดนภาคตะวันตกของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ โดยท่านพันเอก สรายุทธ  ศรลัมพ์ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๙ /รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ พร้อม กรมทหารพรานที่ ๑๔ กองกำลังสุรสีห์ โดยท่านพันเอก เชิดเกียรติ บัวผัน  ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่๑๔ / ผู้บังคับชุดควบคุม กรมทหารพรานที่ ๑๔ ที่ปฎิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนเพื่อความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานตามแนวชายแดนภาคตะวันตกและพี่น้องชาวไทย เชื้อสายกระเหรี่ยงที่ตั้งถิ่นฐานตามแนวสุดชายแดนภาคตะวันตก ณ บ้านพุระกำ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


   อย่าพลาดติดตามชมการประมวลภาพการแสดงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทหารตามชายแดนและพี่น้องประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานตามแนวชายแดน ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๕๕ น. - ๑๔.๐๐  น. โดย จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยตรี สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น