โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมให้กำลังใจ พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.สานฝันสู่อนาคตปลายด้ามขวานไทยที่ยั่งยืน หลังจากถูกย้าย (ชมคลิป)

 สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  ร่วมให้กำลังใจ  พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.สานฝันสู่อนาคตปลายด้ามขวานไทยที่ยั่งยืน  หลังจากถูกย้าย (ชมคลิป)

   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้  /ภาพข่าว/รายงาน


      
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม  2566   บริเวณหน้าบ้านพักเลขาธิการ  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจังหวัดยะลา  นายพงษ์ศักดิ์  พรหมสัง   ประธาน สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้  โดยมี  สมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส  ทยอยเดินทางมาให้กำลังใจ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้


 หลังจากก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี  มีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทุกคนต่างให้กำลังใจและกล่าวรู้สึกแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยอยากให้ ครม.มีการทบทวนมติดังกล่าว เนื่องจาก พลเรือตรี สมเกียรติ เข้าถึงประชาชนได้ดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค
   ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการปลายด้ามขวานชายแดนใต้  /รายงาน0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น