โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นิพนธ์ฯ เอาฤกษ์ เอาชัย เป็นประธานอัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณ ขึ้นประดิษฐานบนฐานบูชา ณ วัดแช่มอุทิศ อ.เมือง จ.สงขลา(มีคลิป)

 นิพนธ์ฯ เอาฤกษ์ เอาชัย เป็นประธานอัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณ ขึ้นประดิษฐานบนฐานบูชา ณ วัดแช่มอุทิศ อ.เมือง จ.สงขลา(มีคลิป) 

    
  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี อัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณขึ้นประดิษฐานบนฐานบูชา และทำพิธีบวงสรวงสักการะบูชา องค์ท้าวเวสสุวรรณ ซึ่งนับเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ด้วยความสูง 10.9 เมตร เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ


 แสดงออกถึงกตัญญูความศรัทธาในพระพุทธศาสนาขององค์ท้าวเวสสุวรรณ ที่คอยปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ วัดแช่มอุทิศ อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งวัดแช่มอุทิศเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น