โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

" มหาทานบุญใหญ่เป็นการทำทานกับสัตว์ใหญ่ ที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทย พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่ ที่ได้ไถ่ชีวิตช้างให้รอดพ้นจากความทุกข์ ทรมาน จนปัจจุบันนี้เป็นช้างเชือกที่ ๑๑ ( พลายคุณแสน ) นำเสนอออกอากาศทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

  

" มหาทานบุญใหญ่เป็นการทำทานกับสัตว์ใหญ่ ที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทย  พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่ ที่ได้ไถ่ชีวิตช้างให้รอดพ้นจากความทุกข์ ทรมาน จนปัจจุบันนี้เป็นช้างเชือกที่ ๑๑ ( พลายคุณแสน )  นำเสนอออกอากาศทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

" มหาทานบุญใหญ่เป็นการทำทานกับสัตว์ใหญ่ ที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทย มาแต่ครั้งโบราณและเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน พระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ไถ่ชีวิตช้างให้รอดพ้นจากความทุกข์ ทรมาน จนปัจจุบันนี้เป็นช้างเชือกที่ ๑๑ ( พลายคุณแสน ) เพื่อนำเสนอออกอากาศทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก "


 ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ อมรรัตน์ เครือสวัสดิ์ ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ปางช้างดูดอย บ้านแม่ตะมาน ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เกาะติดความเป็นมาการไถ่ชีวิตช้างเพื่อนำสนอให้ผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนติดตามการไถ่ชีวิตช้างเชือกที่ ๑๑ ( พลายคุณแสน )  โดยพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง  เชียงใหม่ ได้ไถ่ชีวิตช้างให้รอดพ้นจากความทุกข์ ทรมาน 


    อย่าพลาดติดตามชมประมวลภาพในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. - 14.00 น. ( กด

หมายเลข 5 ) คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น