โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

กกต.คิดได้นะ เอาต่างด้าวมาคิดคำนวณแบ่งเขตเลือกตั้ง ผวาโมฆะ ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ

 กกต.คิดได้นะ เอาต่างด้าวมาคิดคำนวณแบ่งเขตเลือกตั้ง ผวาโมฆะ ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ

……

 


        


ที่ประชุม คณะกรรมการ​การ​เลือกตั้ง​ (กกต.)​มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เรื่องการนำจำนวนราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทย(ต่างด้าว)มาคิดคำนวณจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดพึงมี และแบ่งเขตเลือกตั้ง หลังหลายฝ่ายมีความไม่สบายใจ มีความเห็นที่แตกต่าง ทั้งจากประชาชน พรรคการเมือง นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของ กกต. ทำให้การทำงานของ กกต.เกิดความเคลือบแคลง ควรจะมีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหา

 


เสือปืนไว ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินทันที ขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย กรณีความไม่ชัดเจนของการแบ่งเขตเลือกตั้งของ กกต. โดยนับรวมคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

 


นายศรีสุวรรณกล่าวว่า สืบเนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 ม.86 ประกอบการแก้ไข ม.26 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ว่าการกำหนดจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้น หมายความถึงจำนวนราษฎรผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น หรือหมายความรวมถึงราษฎรที่เป็นคนต่างด้าวด้วยหรือไม่ อย่างไร ซึ่งความไม่ชัดเจนของการแบ่งเขตเลือกตั้งเนื่องจาก กกต.อ้างว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรวมทั้งคนไทยและคนต่างด้าว

 


ขณะที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้ความเห็นว่าควรนับรวมเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น ความไม่ชัดเจนของการแบ่งเขตเลือกตั้งครั้งนี้อาจเป็นเงื่อนไขในการนำไปสู่การเลือกตั้งโมฆะ แบบที่เคยเกิดเมื่อปี 2549 กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญอ้างเหตุผลเรื่องการจัดคูหาเลือกตั้ง เป็นผลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบมาแล้ว และเป็นผลให้ กกต.ต้องโทษฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามที่กฎหมายบัญญัติมาแล้ว ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนไม่ให้เกิดปัญหากันในอนาคต จึงได้นำความมาร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ใช้อำนาจตามมาตรา 230 ประกอบมาตรา 231(1) ของรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อเสนอเรื่องพร้อมความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยเป็นการเร่งด่วนต่อไป

 


การที่ กกต.เพิ่งคิดได้หลังเสียงวิจารณ์เซ็งแซ่เอาต่างด้าวมามีส่วนร่วมทางการเมืองของไทยได้งัย และเป็นมติที่มีขึ้นในห้วงเวลาที่สภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันกำลังจะหมดวาระลงในวันที่ 23 มีนาคมนี้แล้ว ยิ่งถ้ายุบสภา ก็ย่อมจะเกิดก่อน 23 มีนาคม ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ฉุกละหุก กระทบต่อการเลือกตั้งเป็นแน่แท้

 


ยุ่งแล้ว กกต.มีมติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณี กกต.ไปเอาต่างด้าวมาคำนวณในการแบ่งเขตเลือกตั้งด้วย

   


ประเด็นคือ เมื่อเรื่องเข้าสู่ศาล เราไม่อาจรู้ได้เลยว่า จะใช้เวลานานแค่ไหนในการพิจารณาวินิจฉัย เมื่อไหร่จะแล้วเสร็จ การยุบสภาที่คาดกันว่าอาจจะมีขึ้นปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือต้นมีนาคม กลางมีนาคม อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้

 

หรือสภาอยู่จนครบวาระแล้ว และ กกต.กำหนดว่าจะจัดเลือกตั้งในวันที่ 7 พ.ค.เอาเข้าจริงอาจจะต้องเลื่อนไปก็ได้ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญยังวินิจฉัยไม่แล้วเสร็จ เขตเลือกตั้งต้องแบ่งใหม่หรือไม่

 

อย่างไรก็ตามแม้ กกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งแล้ว แต่เมื่อมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน เร่งด่วน กกต.มีอำนาจเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปได้

 

-ศาลยังวินิจฉัยไม่แล้วเสร็จ

-กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ทัน

-เกิดเหตุภัยพิบัติ /น้ำท่วม

-หรือเหตุฉุกเฉินอื่นที่เป็นอุปสรรค ปัญหาในการจัดเลือกตั้ง การเดินทางไปลงคะแนน

เหล่านี้เป็นเหตุผลที่ กกต.สามารถประกาศเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปก่อนได้ แต่ให้สงสัยว่า กกต.เอาสมองส่วนไหนคิด ใครเป็นคนเสนอให้เอาต่างด้าวมารวมคำนวณการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. หรือสมองฟ่อ เชื้อราขึ้นสมอง

 #นายหัวไทร0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น